Редакційна політика

Галузь та проблематика

На сторінках збірника наукових праць  "Військова освіта" розглядаються такі питання:

 • проблеми та перспективи розвитку військової освіти;
 • стандартизація військової освіти;
 • удосконалення змісту військової освіти;
 • інноваційні технології підготовки військових фахівців;
 • науково-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу;
 • виховна робота у вищих військових навчальних закладах;
 • якість освітнього процесу;
 • управління якістю підготовки військових фахівців;
 • інноваційна діяльність у військових навчальних закладах;
 • підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • підготовка студентів за програмою офіцерів запасу;
 • напрями покращення професійної орієнтації молоді, військово-патріотичної роботи, організації довузівської підготовки;
 • контроль, моніторинг та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.

 

 

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Редакційна колегія Збірника наукових праць "Військова освіта" здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організацію проведення зовнішнього рецензування.

1. Наукові статті, що поступили в редакцію, відповідають тематиці журналу, оформлені відповідно до Вимог, підлягають обов'язковому рецензуванню з метою їх експертної оцінки.

2. Розглядаються тільки раніше не опубліковані рукописи.

3. Зовнішня рецензія представляється авторами при поданні статті, що не виключає звичайний порядок внутрішнього рецензування.

4. Заступник головного редактора визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють її на рецензування фахівцеві, докторові або кандидатові наук, який є визнаним фахівцем з тематики матеріалу, що рецензується.

5. Рецензенти повідомляються про те, що прислані їм рукописи є власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошуванню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно. Порушення конфіденційності можливе тільки у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, в усіх інших випадках її збереження обов'язкове.

6. Рукопис передається рецензентові без вказівки яких-небудь відомостей про авторів.

7. У рецензії вказується:

а) відповідність змісту статті її назві;

б) оцінка актуальності змісту рукопису;

в) оцінка форми подання матеріалу;

г) доцільність публікації статті;

д) опис достоїнств і недоліків статті.

У завершальній частині рецензії на рукопис на основі її аналізу мають бути дані чіткі висновки рецензента або про її видання в представленому виді, або про необхідність її доопрацювання або переробки (з конструктивними зауваженнями).

8. У разі, коли рецензент не порекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на переробку з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензентові. Текст негативної рецензії спрямовується авторові.

9. Остаточне рішення про публікацію статті приймається Головним редактором разом з науковим редактором.

10. Оригінали рецензій зберігаються в редколегії впродовж трьох років.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...