Редакційна політика

Галузь та проблематика

На сторінках збірника наукових праць  "Військова освіта" розглядаються такі питання:

 • проблеми та перспективи розвитку військової освіти;
 • стандартизація військової освіти;
 • удосконалення змісту військової освіти;
 • інноваційні технології підготовки військових фахівців;
 • науково-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу;
 • виховна робота у вищих військових навчальних закладах;
 • якість освітнього процесу;
 • управління якістю підготовки військових фахівців;
 • інноваційна діяльність у військових навчальних закладах;
 • підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • підготовка студентів за програмою офіцерів запасу;
 • напрями покращення професійної орієнтації молоді, військово-патріотичної роботи, організації довузівської підготовки;
 • контроль, моніторинг та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.

 

 

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...