Історія журналу

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Збірник наукових праць "Військова освіта" заснований у 1992 році.

Збірник наукових праць "Військова освіта" зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20600-10400 ПР).

Збірник наукових праць "Військова освіта" видається українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць "Військова освіта" виходить 2 рази на рік.

Збірник наукових праць "Військова освіта" включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. № 153).

 

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії: ОСЬОДЛО Василь Ілліч, д.психол.н., професор.

Заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар: ПРИХОДЬКО Юрій Іванович, к.пед.н., доцент.