Історія журналу

Засновник і видавець: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Збірник наукових праць "Військова освіта" заснований у 1992 році.

Збірник наукових праць "Військова освіта" зареєстровано в Державній реєстраційній службі України (свідоцтво КВ № 20600-10400 ПР).

Збірник наукових праць "Військова освіта" видається українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць "Військова освіта" виходить 2 рази на рік.

Збірник наукових праць "Військова освіта" включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2014 р. № 153).

 Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії: ОСЬОДЛО Василь Ілліч, д.психол.н., професор.

Заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар: РАХМАНОВ Віталій Олегович, к.пед.н., доцент.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Осьодло В.І., доктор психологічних наук, професор (голова редакційної колегії)

РАХМАНОВ В.О., кандидат педагогічних наук, доцент. (заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар)

Аббасов Акіф Нурага оглу, доктор педагогічних наук, професор (Азербайджанська Республіка)

Арістова Н.О., доктор педагогічних наук, доцент

Артемов В.Ю., доктор педагогічних наук, доцент

Гребенюк М.В., кандидат історичних наук

Валат В., доктор хабілітований з педагогіки, професор (Республіка Польща)

Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, професор

Зельницький А.М., кандидат педагогічних наук, професор

Лагодинський О.С., доктор педагогічних наук, професор

Лазарєва Т.А., доктор педагогічних наук, професор

Мамченко С.М., доктор педагогічних наук, професор

Мурзалінова А.Ж., доктор педагогічних наук, професор (Республіка Казахстан)

Свистун В.І., доктор педагогічних наук, професор

Стасюк В.В., доктор психологічних наук, професор

Тимошенко Р.І., доктор військових наук, старший науковий співробітник

Торічний О.В., доктор педагогічних наук, професор

Чорний В.С., доктор філософських наук, професор

Щипанський П.В., кандидат військових наук, професор

ЯгуповВ.В., доктор педагогічних наук, професор