Інформація про автора

Зельницький, А., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

 • № 1 (37) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ “ТЕХНОЛОГІЯ” І “МЕТОДИКА”: ДЕФІНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
  Анотація  PDF
 • № 2 (38) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ І ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ПОНЯТЬ ТА СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКІВ
  Анотація  PDF
 • № 1 (35) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ
  Анотація  PDF
 • № 2 (36) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 2 (34) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – НОВІ ВИКЛИКИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ США
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБРИСУ ОФІЦЕРА МАЙБУТНЬОГО: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЯКІСТЬ ВІДБОРУ ОФІЦЕРІВ ЗС УКРАЇНИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АД’ЮНКТУРАХ ВВНЗ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВВНЗ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (31) 2015 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: “ВИКЛАДАЧ ОЧИМА КУРСАНТА”
  Анотація  PDF
 • № 1 (31) 2015 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ТАКТИЧНОЇ ЛАНКИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТО
  Анотація  PDF
 • № 1 (29) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  РОЗРОБЛЕННЯ ІЄРАРХІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКА ВВНЗ
  Анотація  PDF
 • № 1 (29) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ
  Анотація  PDF
 • № 2 (30) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ
  Анотація  PDF
 • № 2 (30) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  САМООЦІНКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Анотація  PDF