Інформація про автора

Капосльоз, Г., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

 • № 1 (37) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ
  Анотація  PDF
 • № 1 (37) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (38) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ДЕЯКІ ШЛЯХИ ТА ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Анотація  PDF
 • № 2 (36) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ ПІДГОТОВКИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (36) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (36) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
  Анотація  PDF
 • № 2 (34) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (34) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ШЛЯХИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ОСНОВИ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ВВНЗ
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ДОСВІД ОСВОЄННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ США
  Анотація  PDF
 • № 1 (31) 2015 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МІНІСТЕРСТВІ ОБОРОНИ США
  Анотація  PDF
 • № 1 (29) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ КОЛИШНЬОГО СРСР
  Анотація  PDF
 • № 2 (30) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  САМООЦІНКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Анотація  PDF
 • № 2 (30) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Анотація  PDF