Інформація про автора

Рибчук, О., Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

 • № 2 (38) 2018 - ЗАГАЛЬНИЙ
  РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 2 (36) 2017 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
  Анотація  PDF
 • № 2 (34) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Анотація  PDF
 • № 2 (34) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
  Анотація  PDF
 • № 1 (39) 2019 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ З ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВВНЗ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Анотація  PDF
 • № 1 (33) 2016 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Анотація  PDF
 • № 1 (31) 2015 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  Анотація  PDF
 • № 1 (29) 2014 - ЗАГАЛЬНИЙ
  ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ВІЙСЬКОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  Анотація  PDF