Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (35) 2017 CПОСІБ ІЄРАРХІЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
М. Гніденко, О. Ільїн
 
№ 2 (34) 2016 CУЧАСНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Т. Ваколюк, О. Войтюк
 
№ 1 (39) 2019 HACKATHON ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ Анотація   PDF
А. Зінченко, І. Зінченко
 
№ 1 (35) 2017 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СЛУХАЧІВ ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
В. Басанець, Н. Колотова, О. Хардікова
 
№ 2 (38) 2018 ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Анотація   PDF
Н. Лавриненко, С. Лисенко
 
№ 1 (35) 2017 ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. Волкова
 
№ 1 (39) 2019 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
В. Школяренко, І. Рудніцький
 
№ 2 (36) 2017 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ – ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА В ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Мітягін, А. Чайковський
 
№ 1 (35) 2017 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
А. Дерев’янчук, С. Сиротенко
 
№ 1 (39) 2019 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Р. Бакуменко
 
№ 1 (37) 2018 ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ Анотація   PDF (English)
O. Лагодинський
 
№ 1 (35) 2017 АКТИВІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. Замотаєва
 
№ 2 (34) 2016 АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ТЕМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. Кучерявий, І. Кузьмич, О. Мітягін
 
№ 1 (39) 2019 АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ Анотація   PDF
О. Голубєва, O. Kітура, O. Розумний, А. Фатальчук
 
№ 1 (35) 2017 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Черних, О. Мітягін, Ю. Черних
 
№ 2 (34) 2016 АНТИКОРУПЦІЙНА ОСВІТА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Л. Бакунчик
 
№ 1 (35) 2017 ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД Анотація   PDF
Ю. Приходько
 
№ 2 (34) 2016 ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – НОВІ ВИКЛИКИ Анотація   PDF
А. Зельницький, О. Заболотний
 
№ 2 (36) 2017 ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
А. Зельницький, О. Рибчук
 
№ 2 (38) 2018 ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. Осьодло, Т. Ворона, А. Пелих
 
№ 2 (34) 2016 ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСВІД АТО Анотація   PDF
Л. Кримець
 
№ 2 (38) 2018 ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ ЯК МІЖПРЕДМЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖАХ Анотація   PDF
А. Каленський, В. Мельник
 
№ 1 (37) 2018 ДЕМОКРАТИЧНА ЕТИЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Л. Кримець
 
№ 1 (35) 2017 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Л. Кримець
 
№ 2 (38) 2018 ДЕЯКІ ШЛЯХИ ТА ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко
 
1 - 25 з 161 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>