Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (35) 2017 CПОСІБ ІЄРАРХІЧНОГО СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
М. Гніденко, О. Ільїн
 
№ 2 (34) 2016 CУЧАСНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Т. Ваколюк, О. Войтюк
 
№ 1 (39) 2019 HACKATHON ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ Анотація   PDF
А. Зінченко, І. Зінченко
 
№ 2 (30) 2014 ЄВРОПЕЙСЬКА РАМКА ІКТ-КОМПЕТЕНЦІЙ. ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В ГАЛУЗІ ІКТ Анотація   PDF
М. Гніденко, Г. Гайдур
 
№ 1 (35) 2017 ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ СЛУХАЧІВ ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
В. Басанець, Н. Колотова, О. Хардікова
 
№ 1 (41) 2020 ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА Анотація   PDF
В. Карпенко
 
№ 2 (40) 2019 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАСВОЄННІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ЛЕКСИКИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Валентин Златніков, Ольга Кузнєцова
 
№ 1 (31) 2015 ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ, РУШІЙНІ МЕХАНІЗМИ Анотація   PDF
В. Телелим, Ю. Приходько
 
№ 2 (38) 2018 ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ Анотація   PDF
Н. Лавриненко, С. Лисенко
 
№ 1 (35) 2017 ІННОВАЦІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ГАЛУЗІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Н. Волкова
 
№ 1 (33) 2016 ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
В. Басанець
 
№ 1 (39) 2019 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ Анотація   PDF
В. Школяренко, І. Рудніцький
 
№ 2 (30) 2014 ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
С. Голівець
 
№ 2 (36) 2017 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ – ПОТРЕБА СУСПІЛЬСТВА В ПІДГОТОВЦІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Мітягін, А. Чайковський
 
№ 1 (35) 2017 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
А. Дерев’янчук, С. Сиротенко
 
№ 1 (29) 2014 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
А. Дерев’янчук, Д. Москаленко
 
№ 1 (39) 2019 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Р. Бакуменко
 
№ 1 (37) 2018 ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ Анотація   PDF (English)
O. Лагодинський
 
№ 1 (33) 2016 ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Лащихіна
 
№ 1 (29) 2014 ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ КАДРІВ Анотація   PDF
В. Настрадін
 
№ 1 (29) 2014 ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ С.П. КОРОЛЬОВА Анотація   PDF
Ю. Даник, Ю. Супрунов
 
№ 1 (33) 2016 ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. Красильник
 
№ 2 (40) 2019 АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Леонід Олійник
 
№ 1 (35) 2017 АКТИВІЗАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. Замотаєва
 
№ 2 (34) 2016 АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ТЕМИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. Кучерявий, І. Кузьмич, О. Мітягін
 
1 - 25 з 331 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>