Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (33) 2016 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. Осьодло, Л. Карпова-Чемерис
 
№ 1 (33) 2016 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Шемчук
 
№ 1 (29) 2014 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ Анотація   PDF
В. Алещенко
 
№ 2 (30) 2014 АНАЛІЗ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, О. Розумний
 
№ 1 (39) 2019 АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ Анотація   PDF
О. Голубєва, O. Kітура, O. Розумний, А. Фатальчук
 
№ 1 (41) 2020 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ Анотація   PDF
Н. Андріянова, О. Величко, К. Кащук
 
№ 1 (35) 2017 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Черних, О. Мітягін, Ю. Черних
 
№ 2 (34) 2016 АНТИКОРУПЦІЙНА ОСВІТА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Л. Бакунчик
 
№ 1 (29) 2014 АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ЗМІСТ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИВЧЕННЯ Анотація   PDF
М. Цюрупа, В. Марценківський
 
№ 1 (41) 2020 ВІЙСЬКОВА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF
Є. Брижатий
 
№ 1 (35) 2017 ВІЙСЬКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК СИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНИХ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД Анотація   PDF
Ю. Приходько
 
№ 1 (41) 2020 ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЗАПОРУКА СИЛЬНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АРМІЇ Анотація   PDF
Н. Андріянова
 
№ 2 (40) 2019 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВВНЗ Анотація   PDF
Володимир Оліферук
 
№ 2 (34) 2016 ВИКЛАДАЧ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – НОВІ ВИКЛИКИ Анотація   PDF
А. Зельницький, О. Заболотний
 
№ 2 (36) 2017 ВИКЛАДАЧІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ: СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
А. Зельницький, О. Рибчук
 
№ 1 (31) 2015 ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
І. Рощін
 
№ 2 (30) 2014 ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИТУАТИВНОГО АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ Анотація   PDF
Ю. Замотаєва
 
№ 1 (31) 2015 ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ Анотація   PDF
А. Кравченко
 
№ 2 (38) 2018 ВИЩА ВІЙСЬКОВА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. Осьодло, Т. Ворона, А. Пелих
 
№ 1 (31) 2015 ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК НА АДАПТАЦІЮ У ВИПРАВНИХ УСТАНОВАХ Анотація   PDF
А. Помацалюк
 
№ 1 (31) 2015 ВПЛИВ ВИСОКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Анотація   PDF
О. Петрачков
 
№ 1 (33) 2016 ВПЛИВ ЗРУЧНОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА НА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
А. Дерев’янчук
 
№ 1 (33) 2016 ВПЛИВ НАДМІРНОЇ ВАГИ ТІЛА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Анотація   PDF
О. Петрачков, О. Петрачкова
 
№ 1 (33) 2016 ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
С. Роговенко, М. Полторак
 
№ 2 (34) 2016 ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ДОСВІД АТО Анотація   PDF
Л. Кримець
 
26 - 50 з 331 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>