Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (38) 2018 ГЕОІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГЕОЛОГІВ ЯК МІЖПРЕДМЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОЛЕДЖАХ Анотація   PDF
А. Каленський, В. Мельник
 
№ 1 (33) 2016 ДІАГНОСТИКА КРИТЕРІЇВ СФОРМОВАНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
І. Бец
 
№ 1 (31) 2015 ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
А. Вітченко, О. Рибчук
 
№ 1 (37) 2018 ДЕМОКРАТИЧНА ЕТИЧНА БАЗА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF (English)
Л. Кримець
 
№ 1 (35) 2017 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
Л. Кримець
 
№ 1 (31) 2015 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ Анотація   PDF
Ф. Саганюк, М. Лобко, Г. Костенко, О. Голубєва
 
№ 2 (40) 2019 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВВНЗ У ЧАСТИНІ ПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Сергій Горбачевський, Михайло Орда, Ігор Плохута, Михайло Черненок
 
№ 2 (30) 2014 ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СЕКТОРУ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ Анотація   PDF
С. Сегеда, О. Покотило, В. Адамчук
 
№ 2 (38) 2018 ДЕЯКІ ШЛЯХИ ТА ЗАХОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко
 
№ 1 (33) 2016 ДИСПОЗИЦІЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРА-АРТИЛЕРИСТА У ВВНЗ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ Анотація   PDF
П. Жупінський
 
№ 1 (33) 2016 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВОДОЛАЗІВ УСІХ НАЙМЕНУВАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Г. Гапоненко
 
№ 1 (29) 2014 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИШІ Анотація   PDF
О. Топчій
 
№ 1 (33) 2016 ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, О. Рибчук, А. Савченко
 
№ 1 (33) 2016 ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ НАУК ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. Полторак, О. Черних, Ю. Черних
 
№ 1 (39) 2019 ДОСВІД ОСВОЄННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ОРГАНАХ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, О. Мельниченко, Л. Левицька
 
№ 1 (29) 2014 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Л. Олійник
 
№ 2 (36) 2017 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
С. Білявець
 
№ 2 (34) 2016 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПСИХОЛОГІВ ЗАПАСУ Анотація   PDF
І. Черкун
 
№ 2 (36) 2017 ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СТІЙКІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
С. Костів
 
№ 1 (39) 2019 ЕТИЧНІ КОДЕКСИ ПОВЕДІНКИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПРОТИДІЇ ҐЕНДЕРНІЙ ДИСКРИМІНАЦІЇ Анотація   PDF
Л. Кримець, Р. Калениченко,
 
№ 1 (29) 2014 ЕТИЧНА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЛІДЕРА Анотація   PDF
Л. Карпова-Чемерис
 
№ 1 (39) 2019 ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРА – ВІЙСЬКОВИКА Анотація   PDF
К. Панасюк
 
№ 2 (40) 2019 ЗАКОНИ ДИДАКТИКИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Андрій Зельницький, Олег Заболотний, Надія Шабатіна
 
№ 2 (34) 2016 ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В ХОДІ СУЧАСНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
М. Гніденко
 
№ 2 (36) 2017 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, Ю. Бодрик, О. Мельниченко
 
51 - 75 з 331 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>