Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (39) 2019 МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБРИСУ ОФІЦЕРА МАЙБУТНЬОГО: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
О. Васильєв, О. Заболотний, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна
 
№ 1 (35) 2017 МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВИКЛАДАЧЕМ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ Анотація   PDF
В. Оліферук
 
№ 2 (34) 2016 МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЧАТКОВИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
О. Скрябіна
 
№ 2 (38) 2018 МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
І. Семеняко
 
№ 2 (34) 2016 НАДМІРНА ВАГА ТІЛА ЯК ПОКАЗНИК ЗНИЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я Анотація   PDF
О. Петрачков
 
№ 1 (33) 2016 НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ПРОВІДНИХ ЦЕНТРІВ СИЛИ В СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. Деменко
 
№ 1 (37) 2018 НАПРЯМКИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЛОГІСТИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Анотація   PDF
О. Воробйов, І. Власов, Ю. Шинкаренко
 
№ 1 (35) 2017 НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ ЮРИДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
О. Топчій
 
№ 2 (34) 2016 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
П. Чурмантаєв
 
№ 1 (33) 2016 НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ – СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНИНА; ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ-ПАТРІОТА Анотація   PDF
О. Голубєва, О. Мітягін, В. Коваленко
 
№ 2 (34) 2016 НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
І. Ковальчук
 
№ 1 (37) 2018 НОВІ СОЦІАЛЬНІ МЕДІА ТА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
В. Чорний
 
№ 2 (38) 2018 НОВА ОНТОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
В. Крутов
 
№ 1 (35) 2017 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Лащихіна, І. Лащихіна
 
№ 1 (37) 2018 ОБГРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
Л. Боровик
 
№ 1 (39) 2019 ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОГО КЕРІВНИКА Анотація   PDF
О. Красницька
 
№ 1 (39) 2019 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ ЛАТВІЯ Анотація   PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних
 
№ 1 (37) 2018 ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ РЕСПУБЛІКИ ЛИТВА Анотація   PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних
 
№ 2 (36) 2017 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних
 
№ 1 (39) 2019 ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
О. Рибчук
 
№ 2 (36) 2017 ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Р. Миколайчук
 
№ 2 (38) 2018 ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
В. Артемов
 
№ 1 (37) 2018 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ У ВВНЗ США ТА ОКРЕМИХ КРАЇН НАТО Анотація   PDF
І. Толок, Ю. Супрунов
 
№ 2 (36) 2017 ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ТА ВІЙСЬКОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ Анотація   PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва
 
№ 2 (36) 2017 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ ЯК СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. Піскун
 
76 - 100 з 200 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>