Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (37) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ “ТЕХНОЛОГІЯ” І “МЕТОДИКА”: ДЕФІНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
А. Зельницький, В. Оліферук, Л. Левицька
 
№ 2 (38) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Анотація   PDF
С. Кузнєцов
 
№ 1 (37) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
С. Бурий
 
№ 2 (36) 2017 ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
І. Казак, Ю. Прібилєв
 
№ 2 (34) 2016 ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ Анотація   PDF
О. Топчій
 
№ 2 (38) 2018 ПЕРЕДУМОВИ ТА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Г. Гапоненко, Н. Гапоненко, С. Гапоненко, В. Родіков
 
№ 2 (34) 2016 ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СЛУХАЧІВ У ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
В. Басанець, О. Хардікова, Н. Колотова
 
№ 2 (36) 2017 ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF (English)
Л. Кримець
 
№ 2 (34) 2016 ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Романюк, В. Богайчук
 
№ 1 (35) 2017 ПРАКСЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІТ-ФАХІВЦЯ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ю. Тулашвілі, М. Денисюк
 
№ 1 (37) 2018 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ШТАБІВ Анотація   PDF
Н. Шалигіна
 
№ 2 (36) 2017 ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
І. Кузьмич, О. Розумний
 
№ 1 (35) 2017 ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва
 
№ 2 (36) 2017 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ Анотація   PDF
В. Колесник, Р. Серветник
 
№ 1 (37) 2018 ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г. Капосльоз
 
№ 1 (37) 2018 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ Анотація   PDF
Г. Капосльоз, А. Корецький, І. Кузьмич
 
№ 2 (36) 2017 ПРОФІЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЮРИСТА Анотація   PDF
К. Радченко
 
№ 1 (35) 2017 ПРОФЕСІЙНІ СКЛАДОВІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
В. Cеріков
 
№ 2 (36) 2017 ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНФЛІКТАХ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
В. Бойко, Р. Хомчак
 
№ 2 (38) 2018 РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Ягупов, І. Диба
 
№ 2 (34) 2016 РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ СУЧАСНОГО СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
В. Крикун
 
№ 2 (38) 2018 РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОЇ ПЕРЕВІРКИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Л. Заїка
 
№ 2 (34) 2016 РЕЗУЛЬТАТИ СТРУКТУРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
Н. Довгань
 
№ 1 (37) 2018 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗА СТАНДАРТОМ НАТО STANAG 6001 Анотація   PDF
Н. Шалигіна, С. Голівець
 
№ 1 (35) 2017 РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ Анотація   PDF
В. Артемов, В. Cеріков
 
76 - 100 з 138 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>