Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (37) 2018 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Н. Колотова
 
№ 2 (38) 2018 РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ОРГАНІЗАТОРІВ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
С. Нехаєнко
 
№ 2 (38) 2018 РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВВНЗ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
О. Рибчук
 
№ 2 (38) 2018 РОЛЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ІНШОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ Анотація   PDF
О. Бабіч
 
№ 2 (36) 2017 РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В АНТИКОРУПЦІЙНІЙ ОСВІТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
Л. Бакунчик, Л. Кримець
 
№ 2 (34) 2016 СИСТЕМА ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ФІНЛЯНДІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
О. Пашкова
 
№ 1 (37) 2018 СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ Анотація   PDF
А. Зельницький
 
№ 1 (35) 2017 СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
І. Блощинський
 
№ 2 (38) 2018 СИСТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНІХ ВІЙСЬКОВИХ УСТАНОВАХ Анотація   PDF (English)
М. Гамідов
 
№ 1 (37) 2018 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ Анотація   PDF
С. Богунов, О. Мітягін, І. Казак
 
№ 1 (35) 2017 СТРУКТУРА ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРИКОРДОННИКІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
А. Балендр
 
№ 2 (34) 2016 СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ Анотація   PDF
Н. Тарасенко
 
№ 1 (37) 2018 СУБ’ЄКТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
О. Рибчук
 
№ 2 (34) 2016 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Анотація   PDF
Ю. Ольшевський, В. Колесник, Р. Серветник
 
№ 2 (34) 2016 СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПОНЯТТЯ Анотація   PDF
С. Голівець
 
№ 2 (38) 2018 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ І КОМ’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація   PDF
Г. Верхоланцев
 
№ 2 (34) 2016 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМ Анотація   PDF
Ю. Приходько
 
№ 1 (35) 2017 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Г. Кашина
 
№ 2 (36) 2017 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
О. Красницька
 
№ 1 (37) 2018 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ Анотація   PDF
М. Арістархова
 
№ 1 (37) 2018 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АД’ЮНКТУРІ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
В. Колесник, Р. Серветник
 
№ 1 (37) 2018 ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
А. Зельницький, О. Заболотний, Л. Левицька
 
№ 1 (37) 2018 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ Анотація   PDF
Ю. Приходько
 
№ 1 (35) 2017 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ У ВІЙСЬКОВІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
А. Кучерявий
 
№ 1 (35) 2017 УПРАВЛІННЯ ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
І. Кузьмич
 
101 - 125 з 138 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>