Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (34) 2016 УПРАВЛІНСЬКІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
О. Величко
 
№ 2 (36) 2017 УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
О. Божок, В. Златніков
 
№ 2 (38) 2018 ФІЗИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ СТАНИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ ВІЙСЬКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В. Шемчук
 
№ 1 (35) 2017 ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА − ОДНА З ВАГОМИХ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВОЇНА Анотація   PDF
С. Шепель
 
№ 2 (34) 2016 ФІЛОСОФСЬКІ ТА ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ВОДОЛАЗІВ-ПІДРИВНИКІВ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
Г. Гапоненко
 
№ 2 (38) 2018 ФОРМИ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ СЛУЖБ ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ США Анотація   PDF
О. Яцино
 
№ 2 (38) 2018 ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
К. Єргідзей
 
№ 1 (37) 2018 ФУНКЦІЇ КОМАНДУВАННЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УПРАВЛІННІ ДИСТАНЦІЙНИМ НАВЧАННЯМ КУРСАНТІВ Анотація   PDF
К. Аністратенко
 
№ 2 (36) 2017 ЦІННІСНА КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ВВНЗ Анотація   PDF
О. Бойко
 
№ 2 (34) 2016 ШЛЯХИ ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ОСНОВИ ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ТА КУРСАНТІВ ВВНЗ Анотація   PDF
О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва
 
№ 1 (37) 2018 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА ЗІ ЗБРОЙНИМ ЗАХИСТОМ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
М. Гончарук, Д. Музиченко, В. Швалючинський
 
№ 1 (35) 2017 ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ВВНЗ Анотація   PDF
А. Зельницький
 
№ 2 (36) 2017 ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ПОНЯТЬ СИСТЕМНОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ Анотація   PDF
Ю. Приходько
 
126 - 138 з 138 результатів << < 1 2 3 4 5 6