Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (41) 2020 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ Анотація   PDF
А. Вітченко
 
№ 1 (37) 2018 ПІДГОТОВКА НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Анотація   PDF
О. Войтех
 
№ 1 (33) 2016 ПІДГОТОВКА СОЦІОЛОГІВ ДЛЯ СТРУКТУР ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В 1992-2007 РОКАХ Анотація   PDF
А. Кобзар
 
№ 2 (34) 2016 .ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З СИСТЕМНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ З ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИМИ ПРЕДМЕТАМИ Анотація   PDF
В. Родіков
 
№ 1 (33) 2016 ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА УМОВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УСПІШНОЇ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
М. Медвідь, Я. Павлов
 
№ 1 (37) 2018 ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН Анотація   PDF
А. Дерев’янчук
 
№ 1 (31) 2015 ПАРТНЕРСТВО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ У СТВОРЕННІ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ (Досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету) Анотація   PDF
А. Дерев’янчук, О. Супрун
 
№ 1 (33) 2016 ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М. Руденко, Р. Калениченко
 
№ 1 (37) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ “ТЕХНОЛОГІЯ” І “МЕТОДИКА”: ДЕФІНІТИВНИЙ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
А. Зельницький, В. Оліферук, Л. Левицька
 
№ 2 (38) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Анотація   PDF
С. Кузнєцов
 
№ 2 (30) 2014 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЯХ Анотація   PDF
С. Мотика
 
№ 2 (40) 2019 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Євгенія Іванченко, Олександра Свірідюк
 
№ 1 (37) 2018 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
С. Бурий
 
№ 2 (36) 2017 ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація   PDF
І. Казак, Ю. Прібилєв
 
№ 2 (34) 2016 ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ Анотація   PDF
О. Топчій
 
№ 2 (38) 2018 ПЕРЕДУМОВИ ТА СУТНІСТЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Г. Гапоненко, Н. Гапоненко, С. Гапоненко, В. Родіков
 
№ 1 (33) 2016 ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
В. Зелений
 
№ 2 (34) 2016 ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ СЛУХАЧІВ У ВВНЗ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
В. Басанець, О. Хардікова, Н. Колотова
 
№ 1 (39) 2019 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
О. Лазоренко
 
№ 2 (36) 2017 ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ Анотація   PDF (English)
Л. Кримець
 
№ 2 (34) 2016 ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Романюк, В. Богайчук
 
№ 1 (35) 2017 ПРАКСЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІТ-ФАХІВЦЯ ДО ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Ю. Тулашвілі, М. Денисюк
 
№ 1 (37) 2018 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ШТАБІВ Анотація   PDF
Н. Шалигіна
 
№ 1 (41) 2020 ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ДОСВІДОМ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО Анотація   PDF
Н. Шабатіна
 
№ 1 (39) 2019 ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
О. Войтех
 
176 - 200 з 331 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>