Про журнал

Галузь та проблематика

На сторінках збірника наукових праць  "Військова освіта" розглядаються такі питання:

 • проблеми та перспективи розвитку військової освіти;
 • стандартизація військової освіти;
 • удосконалення змісту військової освіти;
 • інноваційні технології підготовки військових фахівців;
 • науково-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • психолого-педагогічне супроводження освітнього процесу;
 • виховна робота у вищих військових навчальних закладах;
 • якість освітнього процесу;
 • управління якістю підготовки військових фахівців;
 • інноваційна діяльність у військових навчальних закладах;
 • підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • підготовка студентів за програмою офіцерів запасу;
 • напрями покращення професійної орієнтації молоді, військово-патріотичної роботи, організації довузівської підготовки;
 • контроль, моніторинг та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу.

 

 

 

Процес рецензування

Редакційна колегія Збірника наукових праць "Військова освіта" здійснює внутрішнє рецензування статей, що готуються до опублікування, та організацію проведення зовнішнього рецензування.

1. Наукові статті, що поступили в редакцію, відповідають тематиці журналу, оформлені відповідно до Вимог, підлягають обов'язковому рецензуванню з метою їх експертної оцінки.

2. Розглядаються тільки раніше не опубліковані рукописи.

3. Зовнішня рецензія представляється авторами при поданні статті, що не виключає звичайний порядок внутрішнього рецензування.

4. Заступник головного редактора визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівцеві, докторові або кандидатові наук, який є визнаним фахівцем з тематики матеріалу, що рецензується.

5. Рецензентам повідомляються про те, що прислані їм рукописи є власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошуванню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей. Рецензування проводиться конфіденційно. Порушення конфіденційності можливе тільки у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів, в усіх інших випадках її збереження обов'язкове.

6. Рукопис передається рецензентові без вказівки яких-небудь відомостей про авторів.

7. У рецензії вказується:

а) відповідність змісту статті її назві;

б) оцінка актуальності змісту рукопису;

в) оцінка форми подання матеріалу;

г) доцільність публікації статті;

д) опис достоїнств і недоліків статті.

У завершальній частині рецензії на рукопис на основі її аналізу мають бути дані чіткі висновки рецензента або про її видання в представленому виді, або про необхідність її доопрацювання або переробки (з конструктивними зауваженнями).

8. У разі, коли рецензент не порекомендував статтю до публікації, редколегія може направити статтю на переробку з урахуванням зроблених зауважень, а також направити її іншому рецензентові. Текст негативної рецензії спрямовується авторові.

9. Остаточне рішення про публікацію статті приймається Головним редактором разом з науковим редактором.

10. Оригінали рецензій зберігаються в редколегії впродовж трьох років.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Засновник і видавець: Національний університет оборони України.

Збірник наукових праць "Військова освіта" заснований у 1992 році.

Збірник наукових праць "Військова освіта" внесено до Реєстру суб'єктів у сфері медіа рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 31.10.2023 № 1214 та присвоєно ідентифікатор медіа R30-01596.

Збірник наукових праць "Військова освіта" видається українською та англійською мовами.

Збірник наукових праць "Військова освіта" виходить 2 рази на рік.

Збірник наукових праць "Військова освіта" включено до Переліку наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 червня 2020 р. № 886).

 Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії: ОСЬОДЛО Василь Ілліч, д.психол.н., професор.

Заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар: РАХМАНОВ Віталій Олегович, д.пед.н., доцент.

Адреса редакції:

Національний університет оборони України,

Центр воєнно-стратегічних досліджень,

Адреса: 03186, Київ-186, вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корп. 14.

 Контактний телефон редакції: (044) 271-09-76.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Осьодло В.І., доктор психологічних наук, професор (голова редакційної колегії);

РАХМАНОВ В.О., доктор педагогічних наук, професор (заступник голови редакційної колегії, відповідальний секретар);

Наливайко А.Д., кандидат технічних наук, доцент (відповідальний секретар);

Аббасов Акиф Нурага оглу, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Азербайджан);

Артемов В.Ю., доктор педагогічних наук, професор;

Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, професор;

Зельницький А.М.кандидат педагогічних наук, професор;

Кокарєва А.М., кандидат педагогічних наук, доцент;

Ковтун О.В., доктор педагогічних наук, професор;

Крикун В.Д., кандидат педагогічних наук, старший дослідник;

Лагодинський О.С., доктор педагогічних наук, професор;

Мамченко С.М., доктор педагогічних наук, професор;

Мурзалінова А.Ж., доктор педагогічних наук, професор (Республіка Казахстан)

Оленєв Д.Г., доктор педагогічних наук, доцент;

Олійник Л.В., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Присяжнюк С.І., доктор педагогічних наук, професор;

Свистун В.І., доктор педагогічних наук, професор;

Торічний О.В.доктор педагогічних наук, професор;

Ягупов В.В., доктор педагогічних наук, професор.