Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Осьодло В.І., доктор психологічних наук, професор (голова редакційної колегії)

Заступник голови редакційної колегії

Рахманов В.О., доктор педагогічних наук, доцент (заступник голови редакційної колегії)

Відповідальний секретар

Горбачевський С.К., кандидат технічних наук, старший науковий співробітник (відповідальний секретар)

Редколегія

Аббасов Акиф Нурага оглу, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Азербайджан)

Артемов В.Ю., доктор педагогічних наук, доцент

Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, професор

Височіна Н.Л., доктор наук з фізичного виховання, старший науковий співробітник

Зельницький А.М., кандидат педагогічних наук, професор

Ковтун О.В., доктор педагогічних наук, професор

Кокарєва А.М., кандидат педагогічних наук, доцент

Лагодинський О.С., доктор педагогічних наук, професор

Мамченко С.М., доктор педагогічних наук, професор

Мурзалінова А.Ж., доктор педагогічних наук, професор (Республіка Казахстан)

Свистун В.І., доктор педагогічних наук, професор

Тимчук Л.І., доктор педагогічних наук, професор

Торічний О.В., доктор педагогічних наук, професор

Ягупов В.В., доктор педагогічних наук, професор