Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Осьодло В.І., доктор психологічних наук, професор (голова редакційної колегії);

Заступник голови редакційної колегії

Рахманов В.О., доктор педагогічних наук, професор (заступник голови редакційної колегії);

Відповідальний секретар

Наливайко А.Д., кандидат технічних наук, доцент;

Редколегія

Аббасов Акиф Нурага оглу, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Азербайджан);

Артемов В.Ю., доктор педагогічних наук, професор;

Вітченко А.О., доктор педагогічних наук, професор;

Зельницький А.М., кандидат педагогічних наук, професор;

Кокарєва А.М., кандидат педагогічних наук, доцент;

Ковтун О.В., доктор педагогічних наук, професор;

Крикун В.Д., кандидат педагогічних наук, старший дослідник;

Лагодинський О.С., доктор педагогічних наук, професор;

Мамченко С.М., доктор педагогічних наук, професор;

Мурзалінова А.Ж., доктор педагогічних наук, професор (Республіка Казахстан);

Оленєв Д.Г., доктор педагогічних наук, доцент;

Олійник Л.В., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Присяжнюк С.І., доктор педагогічних наук, професор;

Свистун В.І., доктор педагогічних наук, професор;

Торічний О.В., доктор педагогічних наук, професор;

Ягупов В.В., доктор педагогічних наук, професор.