ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РУКОПАШНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК ІЗ УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН БЛОКУ НАТО

Автор(и)

  • Надія Височіна Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологійНаціонального університету оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6098-9699
  • Лариса Гуніна Олімпійський інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6207-1117
  • Лідія Котляренко Навчально-науковий інститут фізичноїкультури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5237-8564
  • Ольга Малахова Навчально-науковий інститут фізичноїкультури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9227-9234
  • Олена Кириченко військова частина А0136 Збройних Сил України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0019-9895

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/59-75

Ключові слова:

військовослужбовці-жінки, майбутні офіцери, професійна підготовка, система рукопашної підготовки, спеціальна фізична підготовка, технічний арсенал, нові стандарти.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему формування військово-прикладних навичок рукопашного бою військовослужбовців-жінок (на прикладі курсанток старших курсів Національної академії Національної гвардії України). У відповідності до моніторингу науково-методичної та спеціальної літератури в обраному напрямі дослідження визначено основні блоки майбутньої змістово-функціональної моделі рукопашної підготовки курсанток в системі їх професійної освіти. Вважаємо, що під час формування навичок застосування заходів фізичного впливу військовослужбовцями-жінками ЗСУ та НГУ конче необхідно враховувати фізіологічні, психофізичні та індивідуально-типологічні особливості жіночого організму, що забезпечить розвиток стійких професійних компетентностей (навичок ведення рукопашної сутички).

Біографії авторів

Надія Височіна, Навчально-науковий інститут фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологійНаціонального університету оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

доктор наук з фізичного виховання і спорту

 

Лариса Гуніна, Олімпійський інститут Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ

доктор біологічнихнаук

професор

 

 

Лідія Котляренко, Навчально-науковий інститут фізичноїкультури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

доктор біологічних наук

професор

 

 

Ольга Малахова, Навчально-науковий інститут фізичноїкультури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Olga Malahova

Олена Кириченко, військова частина А0136 Збройних Сил України, м. Київ

 

 

 

Посилання

Mykhonyn, A. A., Tsuhanok, A. O., Buzdov, A. Yu. (2003). Osobennosty podhotovky voennosluzhashchykh-zhenshchyn [Features of the training of female military personnel]. Humanytarnue y obshchestvennue nauky, 12, 56-59.

Romanchuk, S. V. (2013). Teoretyko-metodolohichni zasady fizychnoi pidhotovky kursantiv viiskovykh navchalnykh zakladiv sukhoputnykh viisk Zbroinykh Syl Ukrainy [Theoretical and methodological principles of physical training of cadets of military educational institutions of the land forces of the Armed Forces of Ukraine]. (Abstract of PhD thesis), Lviv.

Maloliepshyi, S. B., Kaliuzhnyi, M. H., Khatsaiuk, O. V. (2017). Koefitsiienty efektyvnosti zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu pravookhorontsiamy MVS Ukrainy [Coefficients of efficiency of application of measures of physical influence by militiamen of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Chest i Zakon, 1 (60), 78-84.

Kartamushev, D. A. (2017). Puty sovershenstvovanyia obuchenyia rukopashnomu boiu v Vooruzhennukh Sylakh Rossyiskoi Federatsyy s uchetom oputa podhotovky v armyiakh zarubezhnukh stran [Ways to improve the training of hand-to-hand combat in the Armed Forces of the Russian Federation, taking into account the experience of training in the armies of foreign countries]. (Abstract of PhD thesis), SPb.

Radchenko, Yu. A. (2017). Rukopashnyi bii yak prykladnyi vyd sportu ta chastyna fizychnoi pidhotovky ta sportu u Zbroinykh Sylakh providnykh krain svitu [Hand-to-hand combat as an applied sport and part of physical training and sports in the Armed Forces of the world's leading countries]. Navchalno-naukovyi tsentr fizychnoi pidhotovky ta sportyvno-ozdorovchykh tekhnolohii, 75-76.

Sukhorada, H. I., Tverytnov, V. I., Filin V. H. (2019). Zabezpechennia hendernoi rivnosti po vidnoshenniu do zmistu fizychnoi pidhotovky osobovoho skladu [Ensuring gender equality in relation to the content of physical training of personnel]. Aktualni naukovi doslidzhennia v suchasnomu sviti, 158-164.

Sokolova, E. P. (1999). Optymyzatsyia uchebnukh zaniatyi po fyzycheskoi podhotovke voennosluzhashchykh-zhenshchyn [Optimization of training sessions for physical training of women servicemen]. (Abstract of PhD thesis), SPb.

Boiarchuk, O. V. (2009). Doslidzhennia vzaiemozviazku rivnia rukhovoi aktyvnosti viiskovosluzhbovtsiv-zhinok ta pokaznykiv fizychnoi pidhotovlenosti, funktsionalnoho y psykholohichnoho stanu[Study of the relationship between the level of motor activity of women servicemen and indicators of physical fitness, functional and psychological condition]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy, 13 (T. 2.), 21-25.

Torlo, O. I. (2010). Zminy pokaznykiv spetsialnoi fizychnoi pidhotovlenosti ta fizychnoi pratsezdatnosti kursantiv-zhinok protiahom navchalnoho roku [Changes in indicators of special physical fitness and physical fitness of female cadets during the academic year]. L.: LDUVS, 264.

Pichuhin, M. F., Hryban, H. P., Romanchuk, V. M. (2011). Fizychne vykhovannia viiskovosluzhbovtsiv [Physical education of servicemen]. Zh.:ZhVI NAU, 820.

Fylhyna, E. V. (2016). Sovremennue podkhodu k orhanyzatsyy fyzycheskoi podhotovky voennosluzhashchykh-zhenshchyn[Modern approaches to the organization of physical training of women servicemen]. Mohylevskyi ynstytut MVD Respublyky Belarus, 382-385.

Kyrychenko, O. M., Vysochina, N. L. (2020). Formy i zmist fizychnoi pidhotovky zhinok-viiskovosluzhbovtsiv[Forms and content of physical training of women servicemen]. Olimpiiskyi

sport : istoriia, problemy upravlinnia ta systema pidhotovky sportsmeniv, 23-27.

Kondrateva, A. V. (2013). Otsenka vustuplenyia sportsmenok-edynobortsev pry pomoshchy «Kryteryev uspeshnosty» [Evaluation of martial arts athletes using «Success Criteria»]. Uchenue zapysky unyversyteta ymeny P.F. Leshafta, 5, 66-70.

Zemtsova, I. I., Musakhanov, Z. A., Vysochina, N. L., Stankevych, L. H. (2016). Vplyv kompleksiv aminokyslot na stan psykhofiziolohichnykh funktsii dziudoistiv vysokoi kvalifikatsii [Influence of amino acid complexes on the state of psychophysiological functions of highly qualified judokas]. Moloda sportyvna nauka Ukrainy, 16 (T. 1.), 70-76.

Symakova, E. A. (2016). Funktsyonalnaia podhotovka zhenshchyn, uchastvuiushchykh v sorevnovanyiakh po mnohoboriu tkhэkvondo [Functional training of women participating in taekwondo all-around competitions]. Uchenue zapysky unyversyteta ymeny P.F. Leshafta, 5 (T. 135.), 202-208.

Vusochyna, N. L. (2017). Vlyianye volevukh kachestv lychnosty na effektyvnost sorevnovatelnoi deiatelnosty v raznukh vydakh sporta [The influence of strong-willed personality traits on the effectiveness of competitive activities in different sports]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia, 2 (T. 11.), 50-53.

Holovashchenko, R. V., Kuzmenko, M. V., Hunina, L. M., Nosach, O. V. (2019). Korektsiia parametriv hematolohichnoho homeostazu pry fizychnykh navantazhenniakh za dopomohoiu farmakolohichnykh zasobiv z enerhetychnoiu spriamovanistiu dii [Correction of parameters of hematological homeostasis during exercise with the help of pharmacological agents with energy orientation of action]. Ukrainskyi zhurnal medytsyny, biolohii i sportu, 4 (T. 22.), 377-384.

Khurtenko, O. V., Biloshytskyi, V. V., Vlasko, C. V. (2020). Pedahohichni umovy formuvannia psykholohichnoho profiliu zhinok-yedynobortsiv vysokoi kvalifikatsii [Pedagogical conditions for the formation of the psychological profile of highly qualified single wrestlers]. Innovatsiina pedahohika, 215-229.

Shemchuk, V. A., Dmytrenko,S. M., Klymovych,V. B. (2020).Rezultaty vyznachennia profesiinykh kompetentnostei zhinok-yedynobortsiv vysokoi kvalifikatsii[The results of determining the professional competencies of highly qualified single wrestlers]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 118-133.

Leshchenia, S., Orlenko, I, Meleshko, A., ZabrodskyiS. (2019). Instruktsiia z orhanizatsii fizychnoi pidhotovky v Natsionalnii hvardii Ukrainy [Instruction on the organization of physical training in the National Guard of Ukraine]. K. : HUNHU, 156.

Tymchasova nastanova z fizychnoi pidhotovky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy (NST-T 01.035.001-2013 (01))[Temporary guidelines for physical training in the Armed Forces of Ukraine (NST-T 01.035.001-2013 (01))]. Heneralnyi shtab ZSU. Nakaz vid 11.02.2014 №35, 156.

Khatsaiuk, O. V. (2019). Spetsialna fizychna pidhotovka [Special physical training]. Kh.:NANHU, 56.

Romanchuk, S. V., Yena, M. O. (2017). Fizychne vykhovannia ta spetsialna fizychna pidhotovka [Special physical training]. Lv.:Nats. akad. sukh. viisk im. hetmana Petra Sahaidachnoho, 47.

Combatives (Training Circular TC 3-25.150) // Head quarters Department of the Army, Washington, DC. – 2017. – No. 3-25.150. – 407 p. Military Standards are available online athttp://www.everyspec.com/MIL-STD/.(in English).

Havrysh, I. V. (2006). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological bases of formation of readiness of future teachers for innovative professional activity]. (Abstract of PhD thesis), Kharkiv.

Busel, V.T. (2004). Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Irpin.:VTF Perun, 1440.

Yahupov, V.V. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. K.:Lybid, 560.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ