ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Автор(и)

  • Вадим Марценківський Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5136-9359
  • Євген Камалов Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1994-7144
  • Микола Клонцак Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2848-2665

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/174-185

Ключові слова:

підготовка офіцерів запасу, показники та критерій ефективності функціонування, система підготовки офіцерів запасу, функціонування військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Анотація

В умовах гібридної війни, що триває на Сході України, зміни форм та способів застосування Збройних Сил України особливої актуальності набула проблема ефективності військової освітньої діяльності, яка б відповідала вимогам сучасності. Особливо це стосується підготовки офіцерів запасу в Україні.

Проведений аналіз чинної нормативно-правової бази, вимог сьогодення щодо порядку та організації підготовки офіцерів запасу, дав можливість авторам під час дослідження встановити множину показників ефективності функціонування військових навчальних підрозділів системи підготовки офіцерів запасу та запропонувати спосіб їхнього об’єднання у два загальні типи. Це типи показників, що характеризують вартість та результативність (якість) військової підготовки громадян у  військових навчальних підрозділів.

Виходячи з цього, у статті вперше встановлено основні комплексні та часткові показники вищезазначених складових ефективності функціонування підрозділів системи підготовки офіцерів запасу в Україні (вартість, результативність) та визначено відповідний інтегральний показник і критерій ефективності їхнього функціонування.

Підґрунтям оцінювання ефективності функціонування системи підготовки офіцерів запасу стало те, що на сьогодні, принципи організації та фінансового забезпечення військової підготовки у різних військових навчальних підрозділів системи підготовки офіцерів запасу є різними, тобто формуються органом управління кожного військово-навчального підрозділу, що суттєво впливає на їхні витрати (затрати) на військову підготовку громадян та відповідно на її результативність (якість) у кожному військово-навчальному підрозділу системи підготовки офіцерів запасу.

 Із використанням запропонованих методичних підходів щодо оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти визначено цільову функцію ефективності функціонування системи підготовки офіцерів запасу, за допомогою якої можна кількісно оцінити якість підготовки офіцерів запасу в різних підрозділах та регіонах системи підготовки офіцерів запасу Збройних Сил України.

Це дасть змогу встановити можливі напрями підвищення ефективності навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та з’ясувати зміст основних категорій, принципів і концептуальних засад, необхідних для подальшого реформування системи підготовки офіцерів запасу в Україні.

Біографії авторів

Вадим Марценківський, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук

доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

Євген Камалов, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

Eugene Kamalov

Микола Клонцак, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат військових наук

Посилання

Law of Ukraine “On Education” (2017) // [Electronic resource]. –Access mode: http: //kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-56.htm.

Law of Ukraine № 1556-VII (2014) “On higher education” // [Electronic resource]. –Access mode: http: //vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.

Law of Ukraine (2006) “On Military Duty and Military Service” (New version of April 4, 2006 № 3597 - IV).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 1, 2012 № 48 Kyiv “On Approval of the Procedure for Conducting Military Training of Students of Higher Educational Institutions under the Reserve Officers Training Program”: Government Courier. - K., 2012.

Instruction on the organization of military training of citizens of Ukraine according to the training program of reserve officers, approved by the order of the Ministry of Internal Affairs / Ministry of Education and Science of December 14, 2015 №719 / 1289 (as amended).

Neschadym MI (2003). Military education of Ukraine: history, theory, methodology, practice: monograph. / MI Neschadym - Kyiv: VPTs "Kyiv University", 852.

Artyushin GM (2001) Actual problems of higher professional training of military personnel / GM Artyushin // Military education: collection. Science. пр. № 9. - К.: ГУКП НМЦВО МОУ, 123-128.

Kalenyuk IS (2001) Education in the economic dimension: the potential and mechanism of development: a monograph / I.S. Kalenyuk. - К .: ТОВ «Кадри», 326 с.

Kalenyuk IS Criteria for the effectiveness of education costs: Kalenyuk IS // [Electronic resource. Economic Journal-XXI]. -- access mode: mail: admin.osp@gmail.com.

Krikunov KM Necessary conditions for the training of officers civil universities / KM Krikunov. // [Electronic resource]. - repress access: http: // cyberleninka.ru/neobhodimye-usloviya-podgotovki-ofitserov-v-grazhdanskih-vuzah.

Martsenkivsky VT (2010) Prospects for the development of innovative technologies in the training of reserve officers / VT Martsenkivsky // Collection of materials of the scientific-practical seminar "The use of active learning methods in the educational process of training reserve officers". - К.: НАОУ, 207-209.

Permyakov O. Yu. (2008) Information technologies and modern armed struggle / O. Yu. Permyakov, AI Sbitnev - Lugansk: Knowledge, 202.

Kuzmin EO (2011) Processing and analysis of statistical and expert data // E.O. Kuzmin, VM Lukyanchuk, VK Petrov, VM Chegrenets - Kyiv: NUOU, 122.

Kuzmin EO (2013) Analytical model of the process of functioning of the control system / EO Kuzmin, VM Lukyanchuk // Proceedings of the University: Collection. Science. wash. - К.: НУОУ, №120.

Questions of psychology Bulletin of the National University of Defense of Ukraine 2 (45) / 2015 247 UDC 355.001.89.005 Stadnyk VV, Candidate of Sciences in Social Communications, № 6. - P. 12–15 Questions of psychology Bulletin of the National University of Defense of Ukraine 2 45) / 2015 253.

Filkov S. (1996) Training of reserve officers in Western Europe / S. Filkov // Foreign Military Review. № 6. 12–15.

Shestakovskaya TL (2013) Methods for assessing the effectiveness of the functioning of general secondary education // [Electronic Journal of the Dnieper State Agrarian and Economic University]. Efficient economy № 5, 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ