ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ»

Автор(и)

  • Олег Мітягін Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4549-5505

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/186-195

Ключові слова:

галузева рамка кваліфікацій, національна рамка кваліфікацій, кваліфікаційні вимоги, професійні стандарти, компетентність, професія, стандарти вищої освіти.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти побудови та формування галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону», проаналізовано та надано пропозиції щодо внесення змін до відповідної нормативно-правової бази.

Біографія автора

Олег Мітягін, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат історичних наук

 

 

 

Посилання

Zakon Ukrayiny “Pro osvitu” vid 05 veresnya 2017 r. № 2145-VIII. [Elektronnyy resurs].– Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Zakon Ukrayiny “Pro vyshchu osvitu” vid 01 lypnya 2014 r. № 1556-VII. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 roku №1341“Pro zatverdzhennya Natsionalʹnoyi ramky kvalifikatsiyi” (iz zminamy, vnesenymy z•hidno z postanovoyu Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 chervnya 2019 r. № 1341). [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Rybchuk O.O. Struktura ta zmist fakhovoyi kompetentnosti vykladachiv vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladiv. Novi tekhnolohiyi navchannya: nauk.-metod. Zb. Instytut innovatsiynykh tekhnolohiy i zmistu osvity MON Ukrayiny. Kyyiv, 2016. S. 190-196.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29kvitnya 2015 roku № 266 “ Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znanʹ i spetsialʹnostey, za yakymy zdiysnyuyetʹsya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity” [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua

Klasyfikatora profesiy (DK 003:2010), zatverdzhenoho nakazom Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny vid 15 lyutoho 2019 roku № 259[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua.

Zakon Ukrayiny “Pro viysʹkovyy obovʺyazok i viysʹkovu sluzhbu”

vid 25.03.1992 № 2232-XII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/ed_2004_06_15/T223200.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ