СУЧАСНИЙ СТАН, ЦІЛІ ТА ЗМІСТ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Вадим Рижиков Військовий інститут Київськогонаціонального університетуімені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7069-7040
  • Олег Прохоров Військовий інститут Київськогонаціонального університетуімені Тараса Шевченка, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3246-8850
  • Олег Колісник Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6208-9106

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/270-281

Ключові слова:

військова освіта, рольові та ділові ігри, освітній процес військового навчального закладу, система освітнього процесу.

Анотація

В статті висвітлюються особливості підготовки військовослужбовців в сучасних умовах участі України у гібридній війні, аналіз сучасного стану, цілей та змісту, проблем і перспектив розвитку військової освіти. Військова освіта базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських та релігійних організацій і здійснюється на засадах компетентнісного підходу.

В науковій статті практичною складовою є запровадження інтерактивних форм навчання, а саме ділових та рольових ігор в освітньому процесі військового навчального закладу, які максимально наближають теоретичну підготовку до реальної практичної діяльності, тому що ділові та рольові ігри є основою прийняття рішень як в конкретній бойовій обстановці, так і на заняттях, сприяють формуванню знань, законів, тенденцій розвитку військової справи, логічних методів системного аналізу. Велике значення для організації рольової гри мають прийоми, які засновані на  стимулюванні ігрових взаємодій курсантів в максимальній наближеності до реальної професійної військової бойової діяльності офіцера – поведінково-ігрові прийоми. До числа таких прийомів належать: інструктування, активізація ігрових сторін, корекція поведінки учасників гри, прийоми етапної та підсумкової оцінок. Особливе значення в процесі організації рольових ігор в професійній підготовці військових мають так звані когнітивно-ігрові прийоми. До таких прийомів відносяться: а) прийоми, які сприяють входженню в роль – образ (характеристика ролі кожного учасника гри, спонукання, заохочення, питання-підказка, а також підбадьорення і гумор); б) прийоми кореляції ролей (постановка навідних питань, зауваження-питання, підтримка-захист та інше).

Сьогоднішній період характеризується серйозними структурними й організаційними змінами у сфері державотворення та військового будівництва, у тому числі щодо системи вищої військової освіти (СВВО). Характерною відмінною ознакою функціонування СВВО на сучасному етапі є те, що вона виступає водночас й інструментом, й об’єктом реформування Збройних Сил України, оскільки від професійної підготовки офіцерських кадрів, їх відданості Вітчизні і спроможності виконувати військовий обов’язок у найвищому ступені залежить боєготовність та боєздатність військ. Тому СВВО повинна забезпечити підготовку військових фахівців із високим рівнем професіоналізму, компетентності, інтелектуального розвитку, загальної та військово-професіональної культури, здатних з високою ефективністю виконувати поставлені завдання щодо оборони України, розвитку власної творчої індивідуальності, наполегливого самостійного засвоєння нових знань протягом військової служби, прийняття оптимальних рішень в нестандартних умовах за всіма спеціальностями й спеціалізаціями, що визначають рівень боєздатності та боєготовності Збройних Сил.

Біографії авторів

Вадим Рижиков, Військовий інститут Київськогонаціонального університетуімені Тараса Шевченка, м. Київ

доктор педагогічних наук

професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Прохоров, Військовий інститут Київськогонаціонального університетуімені Тараса Шевченка, м. Київ

кандидат педагогічних наук

доцент

Олег Колісник, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат психологічних наук

доцент

Посилання

Goryacheva K.S. Methods of introducing didactic and role-playing games in the educational process of military education as a practice of decision-making in a situation close to combat // Goryacheva KS, Ryzhikov VS // Youth and the market. - Drogobich, 2018. - Vip. № 7 (162)-P.17-22.

The Constitution of Ukraine // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), 1996, № 30, Art. 141.

Panfilov O.Y., Petrova L.O. The system of military education of Ukraine as a framework condition for the formation of the personality of the military leader / O.Yu. Panfilov, L.O. Petrova // Collection of scientific works of Kharkiv University of the Air Force, 2016, - issue 3 (48). - Pp. 201- 204.

Regulation "On the peculiarities of the organization of educational activities in higher military educational institutions of the Ministry of Defense of Ukraine and military educational units of higher education institutions" - Order of the Ministry of Defense of Ukraine of January 9, 2020 № 4.

Poltorak ST Perspective directions of development of state management of the system of higher military education of Ukraine / Bulletin of the National University of Civil Defense of Ukraine: Collection of scientific works of Kharkiv: 2017. – Vyp. 2 (7) .- S. 309-315.

About higher education. Law of Ukraine of July 1, 2014 № 1556 - VII// Bulletin of the Verkhovna Rada (VVR), 2014, № 37-38, Article 2004.

Ryzhykov V.S. Theory and practice of using game learning in practical classes in the training of future lawyers Scientific records. Series: pedagogical sciences. - Kirovograd, 2011 issue.99-P.183-188.

Ryzhykov V.S. Methods of using "brainstorming" in seminars in vocational training in higher military educational institutions / VS Ryzhikov / / Youth and Market - Drohobych, Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko. №5 (160) May 2018. - P.26-32.

Ryzhykov V.S. The value of professional qualities in the target model of the educational process of military training / V.S. Ryzhikov // Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv: social work. - № 2, 2017. - P.61-64.

Sytnyk G. Tendencies of development of the defense-industrial complex of the leading countries of the world / G. Sytnyk, O. Salnikova // Aspects of public administration. - Dnepropetrovsk: Grani, 2014. - № 9/10. - P. 56–65.

Shchipansky PV, Tymoshenko RI, Salkutsan SM Formation

new paradigm of military education / PV Shchypansky, RI Tymoshenko, SM Salkutsan // Science and Defense 2’2017 P.37-42.

Bakhov I. Leadership abilities of a Military Manager, Professionalism of a Commander as the Guarantee of the Practice of Efective Activity of a Miliatry Organization / I. Bakhov, V. Ryzhykov, O. Kolisnyk. // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – № 7. – P. 45–49.

Decree of the President of Ukraine №240 / 2016 "On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of May 20, 2016" On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine ".

Government portal https://www.kmu.gov.ua/news/vijskova-osvita-ye-skladovoyu-zagalnoderzhavnoyi-sistemi-osviti-v-ukrayini-ta-vklyuchaye-ponad-150-specializacij-i-70-specialties

Reference: Army Inform.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ