ПЕРСПЕКТИВНА СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Автор(и)

  • Василь Ягупов Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8956-3170
  • Сергій Жембровський Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4903-9398

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/378-392

Ключові слова:

діагностування, фізична підготовленість військовослужбовців, фізична готовність військовослужбовців, суб’єктно-діяльнісний підхід, контекстний підхід, шкали.

Анотація

У статті представлено перспективну систему діагностування фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних сил (далі – ЗС) України, що здійснено на провідних ідеях, положеннях і принципах суб’єктно-діяльнісного та контекстного методологічних підходів до оцінювання їх професійної підготовленості як суб’єктів військово-професійної діяльності. Наголошується на необхідності врахування у процесі діагностування їх фізичної підготовленості вимог до посадового призначення кожного військовослужбовця як військового професіонала, а також безпосередньо враховувати її контекст – вид і рід військ, вимоги до посади.

Біографії авторів

Василь Ягупов, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

доктор педагогічних наук

професор

 

 

Сергій Жембровський, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук

доцент

 

Посилання

Abul`xanova-Slavskaya, K. A. (2010). Pry`ncy`p subyekta v fy`losofsko-psy`xology`cheskoj koncepcy`y` S. L. Ruby`nshtejna [The principle of the subject in the philosophical and psychological concept of S. L. Rubinstein]. Filosofiya Rossii vtoroy poloviny XX veka. Moskva : Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 77–118.

Borodyn, Yu. A. (2003). Effektivnost' fizicheskoy podgotovki v sisteme voyenno-professional'nogo obucheniya i puti yeye povysheniya [The effectiveness of physical training in the system of military vocational training and ways to improve it]. Pedagogika, psy`xologiya ta medy`ko-biologichni problemy` fizy`chnogo vy`xovannya i sportu, 10, 62–63.

Verbitskiy, A. A. (2010). Kategoriya “kontekst” v psikhologii i pedagogike [Category "context" in psychology and pedagogy] (Monograph). Moskva: Logos, 300.

Glazunov, S. I. (2003). Ekspres-kontrol` special`noyi fizy`chnoyi pidgotovlenosti vijs`kovosluzhbovciv mexanizovany`x pidrozdiliv suxoputnyx vijs`k [Express control of special physical training of servicemen of mechanized units of the ground forces] (Abctract of PhD thesis). Kyiv, 20.

Kapinus, O. S. (2020). Metodolohiya, teoriya i metodyka formuvannya profesiynoyi subyektnosti maybutnikh ofitseriv Zbroynykh Syl Ukrayiny [Methodology, theory and methods of forming the professional subjectivity of future officers of the Armed Forces of Ukraine] (Monograph). Zhytomyr, 415.

Kushhov, V. G., Yagupov, V. V. (2008). Kontseptualni osnovy rozvytku profesiynoyi subyektnosti u maybutnikh fakhivtsiv rozviduvalnoyi diyalnosti v systemi pislyadyplomnoyi osvity [Conceptual bases of professional subject development in future intelligence specialists in the system of postgraduate education]. Vijs`kova osvita, 21, 3–12.

Leont`ev, V. P. (2000). Normativnoye obespecheniye fizicheskoy podgotovki kursantov vysshikh voyenno-uchebnykh zavedeniy Sukhoputnykh voysk Ministerstva oborony Ukrainy [Normative support of physical training of cadets of higher military educational institutions of the Land Forces of the Ministry of Defense of Ukraine] (Abctract of PhD thesis). Kyiv, 22 s.

Oderov, A., Shlyamar, I., Baldecz`kyj, A. (2013). Systema perevirky ta otsinyuvannya fizychnoyi pidhotovlenosti viyskovosluzhbovtsiv zbroynykh syl inozemnykh derzhav [System of inspection and assessment of physical fitness of servicemen of the armed forces of foreign states]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny, 17(2), 109–113.

Osodlo, V. I. (2013). Psyxologichni zasady profesijnogo stanovlennya sub'yekta vijs`kovo-profesijnoyi diyal`nosti [Psychological principles of professional development of the subject of military-professional activity] (Doctoral dissertation). Kyiv, 554.

Romanchuk, S., Romanchuk, V. (2010). Fizychna pidhotovka v sukhoputnykh viyskakh zbroynykh syl providnykh derzhav NATO [Physical training in the ground forces of the armed forces of the leading NATO states]. Moloda sporty`vna nauka Ukrayiny. 14(2), 302–306.

Syromyatnikov, I. V. (2007). Professional'naya sub"yektnost' ofitsera: sushchnost', struktura i tipologicheskiye proyavleniya [Professional subjectivity of an officer: essence, structure and typological manifestations]. Vestnyk Voennogo universiteta. 2(10), 50–58.

Brushlynskyi, A. V. (2013). Chelovek, sub"yekt, lichnost' v sovremennoy psikhologii [Man, subject, personality in modern psychology]. Moskva, 1, 584.

Pro zatverdzhennya Tymchasova nastanova z fizychnoyi pidhotovky u Zbroynykh Sylakh Ukrayiny: nakaz Heneralnoho shtabu Zbroynykh Syl Ukrayiny vid 11.02.2014 r. № 35 [About approval Provisional instruction on physical training in the Armed Forces of Ukraine: the order of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine]. Kyiv, 158.

Yagupov, V. V. (2015). Profesiynyy rozvytok osobystosti fakhivtsya: ponyattya, zmist ta osoblyvosti [Professional development of the specialist's personality: concept, content and features]. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, 175, 22–28. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2015_175_4.

Yagupov, V. V. (2008). Sub"ektno-diyalnisnyy pidkhid yak efektyvna metodolohichna osnova formuvannya hotovnosti viyskovoho kerivnyka do upravlinskoyi diyalnosti. [Subject-activity approach as an effective methodological basis for forming the readiness of a military leader for managerial activity]. Problemy ta perspektyvy formuvannya natsionalnoyi humanitarno-tekhnichnoyi elity, 17(21), 101–111.

Yagupov, V. V. (2016). Sub"ektnost` y` professy`onal`naya sub"ektnost` pedagoga kak y`ntegral`nyj pokazatel` sformy`rovannosty` ego professy`onal`noj kompetentnosty [Subjectivity and professional subjectivity of a teacher as an integral indicator of the formation of his professional competence]. Rozvitok suchasnoí osvíti: teoríya, praktika, ínnovatsíí, Kyiv, Milenium, 324–325.

Yagupov, V. V., Kryshtal', N. A., Korol', V. N. (2013). Formirovaniye i razvitiye professional'noy sub"yektnosti ofitserov. [Formation and development of the professional subjectivity of officers]. Izvestiya Rossiyskoy akademii obrazovaniya, 1, 74–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ