ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ:ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖДЕННЯ

Автор(и)

  • Леонід Олійник Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7375-1281

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/204-214

Ключові слова:

експеримент, навчання, військово-спеціальні дисципліни, магістри військово-соціального управління, методична система, технологія, військово-спеціальна компетентність.

Анотація

У статті розглянуто етапи організації і проведення педагогічного експерименту та результати розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управлінняна основі використання структурно-функціональної технології, що входить до складу методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін.
Розглянуто експериментальне дослідження та розкрито шлях констатувального та формувального експерименту. Узагальнено результати експериментального дослідження розвитку військово-спеціальної компетентності у процесі навчання слухачів  з військово-спеціальних дисциплін у ВВНЗ. Доведено достовірність отриманих результатів за допомогоюметодівматематичної статистики.

 

Біографія автора

Леонід Олійник, Національний університет оборони Україниімені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

 

Посилання

Avtushenko O. S. Systema pidhotovky orhanizatoriv vykhovnoi roboty z viis-kovosluzhbovtsiamy v umovakh universytetskoi osvity: Avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.04 / O. S. Avtushenko; In-t vyshch. osvity APN Ukrainy. – K., 2003. – 20 s.

Baranivskyi V. F. Profesiina kompetentnist fakhivtsiv z vykhovnoi ta sotsialno-psykholohichnoi roboty dlia Zbroinykh Syl Ukrainy / V. F. Baranivskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. – 2012. – Vyp. 5 (30). – S. 5–10.

Boiko O. V. Formuvannia hotovnosti do upravlinskoi diialnosti u maibutnikh mahistriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04 / Boiko Oleh Volodymyrovych. – K., 2005. – 476 s.

Vitchenko A. O. Suchasni pidkhody do tekhnolohizatsii vyshchoi osvity / A. O. Vitchenko // Zbirnyk naukovykh prats: Viiskova osvita – Vyp. 1 (27). – 2013. – S. 48–58.

Zelnytskyi A. M. Novi pidkhody do pidhotovky ofitserskykh kadriv – fakhivtsiv vykhovnoi roboty – yak faktor zapobihannia konfliktiv u viiskovomu seredo¬vyshchi / A. M. Zelnytskyi // Konflikty v suspilstvi : diahnostyka i profilaktyka : tezy Tretoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Kyiv – Chernivtsi, 1995. – S. 3–8.

Ishchenko D. V. Osnovy viiskovoi pedahohiky / D. V. Ishchenko, A. F. Filipov. – Khmelnytskyi : Vyd-vo Natsionalnoi akademii PVU, 2002. – 106 s.

Kыverialh A. A. Metodыyssledovanyia v professyonalnoi pedahohyke / Kыverialh A. A. – Tallyn: Valhus, 1980. – 336 s.

Koziar M. M. Teoretychni ta metodychni zasady profesiinoi pidhotovky osobovoho skladu pidrozdiliv z nadzvychainykh sytuatsii : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk: 13.00.04 “Teoriia ta metodyka profesiinoi osvity” / M. M. Koziar. – K., 2005. – 37 s.

Lytvynovskyi Ye. Yu. Formuvannia v ofitseriv struktury vykhovnoi roboty Zbroinykh Syl Ukrainy vmin proektuvannia vykhovnoho protsesu :dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Lytvynovskyi Yevhenii Yuriiovych. – K, 2003. – 208 s.

Lihotskyi A. O. Teoretychni osnovy proektuvannia suchasnykh osvitnikh system / Anatolii Oleksiiovych Lihotskyi. – K. : Tekhnika, 1997. – 210 s.

Matsevko T. M. Upravlinska kompetentnist ofitseriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia / T. M. Matsevko Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. – 2015. – Vyp. 1(44). – S. 148–153.

Neshchadym M. I. Viiskova osvita Ukrainy: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia / Mykola Ivanovych Neshchadym. – K. : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kyivskyi universytet”, 2003. – 852 s.

Stasiuk V. V. Osoblyvosti pidhotovky maibutnikh mahistriv viiskovo-sotsialnoho upravlinnia do vymoh Bolonskoho protsesu / V. V. Stasiuk, L. V. Oliinyk // Zbirnyk naukovykh prats : viiskova osvita – Vyp. 2 (28). – 2013. – S. 155–164.

Torichnyi O. V. Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia : monoh¬rafiia / O. V. Torichnyi. – Khmelnytskyi : Vyd-vo Nats. akademii Derzh. prykordon. sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho, 2012. – 536 s.

Yahupov V. V. Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia : monohrafiia / Vasyl Vasylovych Yahupov. – K : Tandem, 2000. – 380 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-14

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ