НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТИ ЗА ПІДСУМКАМИ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ

Автор(и)

  • М. Орда Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ http://orcid.org/0000-0003-0374-3881
  • М. Черненок Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ http://orcid.org/0000-0001-5376-6606

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2020-2/222-231

Ключові слова:

нормативно-правовий акт, система інформаційного забезпечення військової освіти, вищий військовий навчальний заклад, професійний стандарт, компетентність, оцінювання, службова діяльність, випускник.

Анотація

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення оцінювання результатів освіти за підсумками службової діяльності випускників ВВНЗ.

Біографії авторів

М. Орда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук

старший науковий співробітник

 

 

М. Черненок, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

Mikhailo Chernenok

Посилання

Zelnytskyi A.M. Yakist vyshchoi viiskovoi osvity yak rezultat funktsionuvannia pedahohichnoi systemy VVNZ / A. M. Zelnytskyi // Viiskova osvita. - 2017. - № 1. - S. 62-69. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2017_1_11.

Psol S.V. Analiz profesiinoi diialnosti vypusknykiv vyshchoho navchalnoho zakladu yak instrument zvorotnoho zviazku v systemi pidhotovky fakhivtsia / S. V. Psol // Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : Pedahohichni ta psykholohichni nauky. - 2013. - № 1. - S. 205-214. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_ppn_2013_1_24.

Zelnytskyi A.M. Vidhuk z viisk na vypusknyka VVNZ, VNP VNZ u systemi upravlinnia yakistiu pidhotovky viiskovykh fakhivtsiv / A. M. Zelnytskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. - 2011. - Vyp. 1. - S. 14-25. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2011_1_5.

Ustymenko O., Kaposloz H., Poltorak M. Retrospektyvnyi analiz pidhotovky fakhivtsiv dlia Zbroinykh Syl Ukrainy v systemi vyshchoi viiskovoi osvity kriz pryzmu antyterorystychnoi operatsii / O. Ustymenko, H. Kaposloz, M. Poltorak // Viiskova osvita. - 2019. - № 1. - S. 214-226. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vios_2019_1_22.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 26.06.2017 № 342 Kontseptsiia viiskovoi kadrovoi polityky u Zbroinykh Sylakh Ukrainy na period do 2020 roku [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini.

Metodychni rekomendatsii z poriadku orhanizatsii i provedennia atestuvannia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy, zatverdzheni dyrektorom Departamentu kadrovoi polityky Ministerstva oborony Ukrainy vid 19.04.2017 № 328 (zi zminamy vid 12.10.2018 № 226/4907).

Metodychni rekomendatsii shchodo pidhotovky vidhuku na vypusknyka vyshchoho viiskovoho navchalnoiu zakladu Zbroinykh Syl Ukrainy (viiskovoho navchalnoho pidrozdilu vyshchoho navchalnoho zakladu) Tolok I.V., Chernykh Yu.O., Prykhodko Yu.I., Zelnytskyi A.M., Vodolazskyi V.O., Polishchuk T.V.

Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy vid 09.01.2020 roku № 4 “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro osoblyvosti orhanizatsii osvitnoi diialnosti u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh Ministerstva oborony Ukrainy ta viiskovykh navchalnykh pidrozdilakh zakladiv vyshchoi osvity, zatverdzhenym nakazom Ministerstva oborony Ukrainy” [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu : https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini.

Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 10.12.2008 № 1153/2008 “Pro Polozhennia pro prokhodzhennia hromadianamy Ukrainy viiskovoi sluzhby u Zbroinykh Sylakh Ukrainy” (zi zminamy).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ