АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВВНЗ

Автор(и)

  • Сергій Горбачевський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8890-1580

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/95-100

Ключові слова:

інформаційна система; наукова і науково-технічна діяльність; вищі військові навчальні заклад; автоматизація обліку.

Анотація

 

Розглянуто шляхи автоматизації обліку наукової та науково-технічної діяльності у ВВНЗ, а також. аналіз нормативної бази, яка визначає основні форми та види наукової та науково-технічної діяльності у вищій школі. Представлена структура автоматизації обліку баз даних наукової та науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах. У статті описано шляхи вдосконалення наукової та науково-технічної діяльності у вищих військових навчальних закладах шляхом запровадження автоматизації бухгалтерського обліку наукової та науково-технічної діяльності. Запропонована автоматизація покращить якість управлінських рішень та забезпечить легкий та зручний доступ до інформації, що зберігається за допомогою різних запитів до бази даних.

Біографія автора

Сергій Горбачевський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Центру воєнно-стратегічних досліджень

Посилання

Пономаренко В. С. Інформаційні системи в управлінні персоналом : навч. посібн. / В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л. Латишева. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 336 с.

Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукові дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К.: Лібра, 2004. – 344 с.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с

Порядок державного обліку НТР та дисертацій http://www.uintei.kiev.ua/page/poryadok-derzhavnogo-obliku-ntr-ta-dysertaciy

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Наказ Міністерства освіти і науки України №338 від 12.03.2019 “Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-19#Text

Наказ Міністерства оборони №385 від 27.07.2016 “Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності в системі Міністерства оборони України”, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16

Горбачевський С., Орда М., Напрямки використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні системи військової освіти/ Збірник наукових праць “Військова освіта”– №1 (41), - 2020. – С. 103-109.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті