ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ОСВІТНЬОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛАХ НАТО: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/254-265

Ключові слова:

вищий військовий навчальний заклад (ВВНЗ); військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти (ВНП ЗВО); система військової освіти України; система збору та обробки освітньої інформації з питань оцінювання якості військової освіти; система інформаційного забезпечення військової освіти України.

Анотація

У статті розкривається сутність особливостей використання систем збору та обробки освітньої інформації з питань оцінювання якості військової освіти у Збройних Силах України та збройних силах держав – членів НАТО, а також надається їх порівняльний аналіз, а саме:
щодо досвіду використання систем збору та обробки освітньої інформації з питань оцінювання якості освіти випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за підсумками їх службової діяльності у Збройних Силах України та збройних силах Альянсу;
щодо підходів до створення нової (перспективної) системи військової освіти в Україні, які розглядається через “площину” результатів системного аналізу професійної військової освіти країн – членів НАТО та “кроків” України з питань модернізації військової освіти і заходів співробітництва у сфері освіти між Міністерством оборони України та державами Альянсу.

Посилання

Закон України “Про національну безпеку України” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Закон України “Про освіту” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України “Про вищу освіту” // “Голос України”, 6 серпня 2014 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 року № 1410 “Про створення єдиної системи військової освіти” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1410-97-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) // Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Обгрунтування вимог до перспективної системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки з урахуванням досвіду держав–членів НАТО, звіт про НДР шифр “Сирена” (заключний звіт) НУОУ ім. Івана Черняховського – м. Київ, 2020 р., 275 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті