ОЦІНЮВАННЯ СПРОМОЖНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР (МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/56-63

Ключові слова:

військова організаційна структура, інституційний огляд, методика, оцінювання, спроможності Збройних Сил.

Анотація

У статті розглянуто питання методичного забезпечення оцінювання спроможностей військових організаційних структур. Сучасний розвиток Збройних Сил України, пов'язаний з необхідністю відстоювати територіальну цілісність держави, враховуючи реалізацію стратегічного курсу на євроатлантичну інтеграцію, кардинально змінив пріоритет побудови ЗС України та базував нові завдання перед офіцерами та військовими спеціалістів. Зміна форм та методів ведення бойових дій, транзит ЗС України до стандартів НАТО, що потребує внесення змін до системи освіти та підготовки офіцерів та військових спеціалістів. Крім того розглянуто перспективи законодавства та нормативного регулювання концепції процесу розвитку військової освіти в Україні. Аргументувалась необхідність внесення змін до чинного законодавства та нормативних актів у рамках нових завдань та закликів, що виникають перед Збройними Силами України, та пріоритетів, які визначаються зовнішньополітичним курсом держави на євроатлантичну інтеграцію. Представлені пропозиції щодо формування концепції розвитку військової освіти в Україні, яка базується на стандартах та підходах, яких досягає держава - член НАТО. Інтереси національної безпеки та оборони, потреби виникнення та розвитку збройних конфліктів на державній території з боку Збройних Сил України постійно забезпечують відповідальність. Обгрунтована відповідь на зміну форм і методів ведення бойових дій, їх характеру, основних принципів та загальних змін у навколишньому середовищі. У цьому контексті важливим науковим завданням є адекватна оцінка відповідальності Збройних Сил України в цілому та відповідальності військових організаційних структур. Вирішення цього потребує в оцінці відповідальності сучасної методичної розробки.

Посилання

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року № 1556-VII зі змінами. – URL: www.rada.zakon.gov.ua.

Закон України “Про освіту” від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. – URL: www.rada.zakon.gov.ua.

Наказ МО України № 4 від 09.01.2020 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”. – URL: www.mil.gov.ua.

Наказ МОН України № 977 від 11.07.2019 р. “Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”. – URL: www.mil.gov.ua.

Наказ МО України від 14.08.2020 року № 283 “Про організацію виконання окремих заходів оборонної реформи на середньострокову перспективу”. – URL: www.mil.gov.ua.

Збірник документів і матеріалів за напрямом “Функціональні групи спроможностей та Єдиний перелік (каталог) спроможностей Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил оборони” / Зб. док. і мат-лів. – К.: МО України, 2019. – 703 с.

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (Рішення НАЗЯВО, протокол № 9 від 29.08.2019 р.). – URL: www.naqa.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті