ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА І СПОРТ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/43-55

Ключові слова:

фізична підготовка і спорт, Збройні Сили України,здоровий спосіб життя.

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України. Проаналізовано причини та фактори, що чинять негативний вплив на ефективність організації та управління процесом фізичної підготовки військовослужбовців. Показано шляхи вирішення проблем. Фізична підготовка військовослужбовців є невід'ємною складовою частиною загальної системи виховання і навчання особового складу Збройних Сил України та інших військових формувань сектора безпеки і оборони, утворених відповідно до законів України, та спрямована на забезпечення фізичної готовності особового складу до професійної діяльності.
У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання ефективної організації централізованої підготовки кадрів з фізичної підготовки і спорту для структур сектору безпеки і оборони України. Для вирішення цієї проблеми Міністерством оборони України проводиться системна робота щодо вдосконалення військової освіти для її адаптації до системи підготовки країн-членів НАТО і ЄС. Вивчення досвіду цих країн свідчить про тенденцію централізації підготовки фахівців у сфері фізичної підготовки і спорту для Збройних Сил, правоохоронних органів і поєднання процесу підготовки кадрів з організацією наукових досліджень. Існуюча система організації фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України не повною мірою забезпечує належний рівень фізичної готовності військовослужбовців до виконання навчально-бойових завдань, недостатньо спонукає військовослужбовців до занять фізичною культурою і спортом, підтримання здорового способу життя, що негативно впливає на якість освітнього процесу підготовки курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів та на ефективність управління процесом фізичного вдосконалення військовослужбовців. Тому, впровадження запропонованих рекомендацій дозволить оптимізувати процес фізичної підготовки військовослужбовців.

Посилання

Барков В. І. Забезпечення фізичної підготовки військовослужбовців: навч. посібн. / В. І. Барков, Н. Б. Вербин, С. І. Глазунов, С. М. Жембровський, О. В. Петрачков. – К. : НУОУ, 2016. – 88 с.

Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка та спорт: підручник / колектив авторів; за ред. Ю. С. Фіногенова. – К. : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2014. – 468 с.

Вербин Н. Б. Витривалість військовослужбовців та методика її розвитку. Навч.-метод. посібник / Н. Б. Вербин, Н. Л. Височіна, С. Ф. Костів, О. В. Петрачков, В. І. Свистун, В. А. Шемчук. – К. : НУОУ, 2020. – 120 с.

Погребняк Д. В. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин Збройних Сил України в системі післядипломної освіти / Д. В. Погребняк. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2018. Вип. 4. – С. 160-165.

Vysochina, N., Fedorenko, O., Vorona, V. (2019). Problems of physical training and sports in the Armed Forces of Ukraine. Black sea scientific journal of academic research, 46 (3), 4–9.

Romanchuk, S. (2015). Self-educational technologies of the commanders of cadets units of higher military educational institutionsin the field of physical training and sports. Journal of Physical Education and Sport, 15 (3), 498–501.

Sergienko, Y., Andreianov, A. (2013). Model of professional readiness of students of higher military schools of the Armed Forces of Ukraine. Physical Education of Students, 6, 66–72.

Височіна Н. Вдосконалення професійних компетентностей офіцерів-фахівців фізичної підготовки і спорту у напрямі використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій / Н. Височіна, Л. Гуніна, О. Хацаюк, В. Томашевський, А. Титович. – Київ : Військова освіта, 2020. № 2. – С. 76-88.

Kokun, O. M. (2012). Professional orientation and competence of future professionals with a “person-person” occupational type. Social Welfare. Interdisciplinary Approach, 2 (2), 36–47.

Campos, F., Marques, M., Silva, S., Martins, F., Simoes, V., Franco, S. (2017). Physical self-description and sport participation, by gender, of university students. Journal of Physical Education and Sport, 17 (1), 207-211. DOI:10.7752/jpes.2017.01031

Hortigüela, D., Fernández-Río, J., Pérez-Pueyo, A. (2016). Long-term effects of the pedagogical approach on the perceptions of physical education by students and teachers. Journal of Physical Education and Sport, 16 (4), 1326-1333. DOI:10.7752/jpes.2016.04210

Ilnytska, G., Kozina, Z., Kаваtska, O., Kostiukevych, V., Goncharenko, V., Bazilyuk, T., Al-rawashdeh, A. (2016). Impact of the combined use of health-improving fitness methods (“Pilates” and “Bodyflex”) on the level of functional and psychophysiological capabilities of students. Journal of Physical Education and Sport, 16 (1), 234–240. DOI: 10.7752/jpes.2016.01037

Свистун В. І. Науково-дослідна лабораторія як організатор і координатор інноваційного наукового середовища вищого військового навчального закладу / В. І. Свистун, В. А. Шемчук. – Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2018. Вип. 4. – С. 182-187.

Petrachkov, O., Vysochina, N. (2019). The establishment of the Educational and scientific institute of physical culture and sports and health technologies of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovskyi. Sporto mokslas, 1, 76–78. DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95

Костів С. Ф. Емоційно-вольова стійкість майбутніх військових фахівців / С. Ф. Костів. – Київ: Військова освіта. Київ, 2017. № 2 (36). – С. 107-116.

Vysochina, N., Vorobiova, A. (2017). Goal-setting in sport and the algorithm of its realization. Ştiinţa culturii fizice, 28/2, 108–112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті