ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/79-87

Ключові слова:

педагогічні умови формування, управлінська компетентність фахівців фізичної культури.

Анотація

У статті досліджуються поняття «педагогічні умови формування», «управлінська компетентність фахівців фізичної культури», а також з’ясовується сучасний стан їх сформованості. Проаналізовано і з’ясовано, що педагогічні умови формування – це необхідні і достатні обставини підготовки, що забезпечують кінцеву мету. Аналіз наукових праць фахівців дозволяє зробити висновок, що майбутня діяльність фахівця фізичної культури і спорту, а фактично і управлінська компетентність передбачає, що під час професійної підготовки ми повинні її сформувати, що дозволить більш ефективно використовувати творчий, фізичний та інтелектуальний потенціал в теперішніх умовах праці, виконуючи професійні функції на фоні високого рівня ділових і особистісних якостей, в керуванні процесами та людьми.

Посилання

Селевко Г. Компетентности и их классификация. Народное образование. 2004. № 4. С. 138-143.

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Москва : АПКиПРО, 2002. 24 с.

Словник української мови. URL : http://sum.in.ua/s/umova(дата звернення: 17.12.2019).

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с.

Гапоненко Г. М. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності водолазів-підривників в ВВНЗ : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2014. 170 с.

Мішенко І. В.Управління як процес. URL : https://www.pharmencyclopedia.com.ua (дата звернення: 17.12.2019).

Публічний електронний словник української мови. URL : http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy (дата звернення: 17.12.2019).

Криштанович С. В. Формування управлінської компетентності фахівців фізичної культури і спорту. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Київ : Випуск 64, 2018.С. 120-121

Дубревський Ю. М. Актуальність підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до формування управлінської компетентності. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Донецьк. Випуск 09. 2012. URL: https://www.sportpedagogy.org.ua (дата звернення: 01.12.2019).

Войнар Ю., Наварецький Д., Глазирін І. Розвиток та сучасні тенденції системи підготовки фахівців з фізичної культури в умовах Євроінтеграції : монографія. Черкаси : Відлуння-Плюс, 2005. 184 с.

Шемчук В. А. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2012. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті