Інформаційно-комунікаційна компетентність випускника військового вишу: зміст, структура, вимірювання, оцінювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/125-141

Анотація

У статті аналізуються наукові підходи щодо визначення загального поняття “інформаційно-комунікативна компетентність” (далі – ІКК) та її основних компонентів. Розглядаються структура і зміст ІКК та процедури її адаптації до особливостей організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ). Досліджуються актуальні проблеми щодо впровадження в педагогічну практику військових вишів розробленого інструментарію з вимірювання та оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікативної компетентності у курсантів-випускників ВВНЗ як елементу зворотного зв’язку в системі управління якістю вищої військової освіти. Дослідження гармонізовано з відповідними положеннями Національної рамки кваліфікацій, Європейської кредитно-трансферної системи, Статутів Збройних Сил України, стандартів освіти та професійних стандартів підготовки військових фахівців, іншими нормативно-правовими актами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті