ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІЖНИХ КОМАНД ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ ДО ЗМАГАНЬ З РЕГБІЛІГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/165-179

Ключові слова:

підготовка, військовослужбовці, молодіжна спортивна гра, команда, молодь, регбіліг, змагання, засоби, фізична підготовка, ефективність.

Анотація

У статті авторами розглянуто аспекти активного розвитку регбіліг серед молоді в Україні, особливої його популярності серед військовослужбовців ЗСУ та представників спецпідрозділів; зазначено особливості регбіліг як виду спорту та охарактеризовано його специфічну технічну, тактичну, національно-патріотичну сторону виховання молоді в процесі сучасної регбійної підготовки; зазначено, що регбіліг є майже універсальним засобом у фізичній підготовці військовослужбовців країн НАТО, підкреслюється, що в Україні вже створено спеціалізовану команду регбістів на базі 95 ОДШБр, які успішно виступили на чемпіонаті регбі серед військовослужбовців у 2019 р., констатується, що саме з цього року за рішенням Михайла Забродського регбі офіційно введено у комплексну фізичну підготовку військовослужбовців; представлено особливості розробленної та впровадженної авторської програми «Регбі-13» та подано основні модельні характеристики закладені в основу цієї програми; зазначено, що ця програма є ефективною у формуванні фізичної та спеціальної підготовленості регбістів.

Посилання

Анализ и определение организационных аспектов развития регбилиг в Украине / В.В. Пасько, О.Б. Подоляка, А.А. Мартиросян, И.Ю. Филенко Слобожансий науково-спортивний вісник. 2012. № 4(31). URL : http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/21963/19474

Визначення оптимальної моделі тактичної підготовки для управління навчально-тренувальним процесом у регбіліг. / В.С. Меситський, А.А. Мартиросян, О.Б. Подоляка. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків : Харківська державна академія фізичної культури 2014. № 4. С. 35-39. URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21858361

Волш П. Победное регби : пер. с англ. Оклэнд :Новэлит Брукс, 1999. 244 с.

Готовність фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» до використання засобів регбі в системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій в Україні. / О. Юденко, А. Мартиросян, О. Петрачков, А. Білоус. Військова освіта. 2020. Т. 42. № 2. С. 363-377. URL : http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/216021

Збірна команда ДШВ здобула призове місце у вищій лізі Чемпіонату України з Регбі-7. 19 травня 2019. : Прес-служба командування ДШВ ЗС України. URL : https://www.mil.gov.ua/news/2019/05/19/zbirna-komanda-dshv-zdobula-prizove-miscze-u-vishhij-lizi-chempionatu-ukraini-z-regbi-7/

Експериментальна програма фізичної підготовки регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки / А. Мартиросян, В. Пасько, А. Ровний, В. Ашанін, В. Муха. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 3(59). С. 84-91.

Методические основы подготовки команд по регби-7 в вузах Украины / А.А. Мартиросян, О.Б. Подоляка. Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях : [cборник статей]. Харьков : ХГАДИ, 2005. С. 114–115.

Мартиросян, А.А. Швидкісно-силова підготовка кваліфікованих регбістів у підготовчому періоді: автореф дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт», Харків, 2006. 20 с.

На базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади створили першу збірну команду ДШВ з регбі. 4 Квітня 2019. URL : http://zhitomir.today/news/sports/na_bazi_95_yi_okremoyi_desantno_shturmovoyi_brigadi_stvorili_pershu_zbirnu_komandu_dshv_z_regbi_foto-id31008.html

Особливості застосування регбіліг в рекреаційно-оздоровчій діяльності школярів та молоді в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів / О.В. Юденко, А.А. Мартиросян. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали ХІV Міжнародної науково-метдичної конференції. 2019. С. 109-113.

Особливості системи оцінювання фізичної підготовленості військовослужбовців провідних країн світу. / О.В. Петрачков. Педагогічна освіта: теорія і практика. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. 2013. № 15. С. 82-89. URL : http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/21001/18788

Пасько В.В. Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореф. дис. … канд. наук з фіз. Виховання та спорту: 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / В.В. Пасько. – Дніпропетровськ, 2016. 22 с.

Регбилиг как приоритетный вид спорта для Украины. / В.В. Пасько, О.Б. Подоляка, А.А. Мартиросян, И.Ю. Филенко. Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теор. журн.]. Харків : ХДАФК. 2012. № 4. С. 165–168.

Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе учета параметров общей физической подготовки регбистов / В. В. Пасько. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини. Львів : ЛДІФК,. 2014. Вип. 18. Т.1. С. 193-200.

Ровний А.С., Пасько В.В. Моделі фізичної підготовленості як основа управління тренувальним процесом регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 2017. Вип. 2(83). С. 92-96. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20400/1/Rovniy.pdf

Сабіров О.С. Формування рухових умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з регбі [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О.С. Сабіров; Східноєвроп. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. Луцьк, 2015. 20 с.

Совершенствование тренировочного процесса регбистов средствами гипоксической тренировки / Ровний, А.С., Пасько, В.В. Спортивные игры. 2017. № 4. С. 51-55.

Суглобова гімнастика – ефективна складова комплексних програм фізкультурно-спортивної реабілітації учасників АТО / Я.М. Фролов, А.О. Тесленко, О.В. Юденко, Н.М. Крушинська. Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і спорту : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю [Збірка матеріалів]. Івано-Франківськ – Київ: НУФВСУ [електронний ресурс]. 2020. С. 96-108.

У Десантно-штурмових військах впроваджений новий олімпійський вид спорту – регбі. 3 Квітня, 2019. URL : Прес-служба командування Десантно-штурмових військ ЗС України. : https://www.dshv.mil.gov.ua/archives/16223

Deleplace R. Le rugby / R. Deleplace. Paris.: Ar. Colin. 1986. 392 p.

Greenwood J. Total Rugby / J. Greenwood. London: A & C Black. 1992. 144 р.

Hale B. Rugby tough / B. Hale, D. Collins. London: Human kinestics. 2002. 249 p.

Hazeldine R. & McNab T. Fit for Rugby / R. Hazeldine. London : The Kingswood Press. 1991. 254 p.

Mucha, V., Sholokh, R. & Pasko, V. «Increase in efficiency of game by feet in modern rugby», Slobozhanskiy herald of science and sport. 2017. № 1(57), рр. 43-46.

Pasko, V.V. Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players. Physical education of students. 2014. № 3, pp. 49-56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті