РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКЛАДАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/180-191

Ключові слова:

воєнна безпека, рівень воєнної безпеки, воєнна небезпека.

Анотація

Відомо, що воєнна безпека досягається комплексним використанням політичного, воєнного, економічного, науково-технологічного, демографічного, ресурсного, інформаційного, морально-психологічного потенціалів країни і спрямована, насамперед, на зниження рівня воєнної небезпеки в будь-яких умовах.
Однією з важливих у цьому плані була і залишається проблема вироблення і реалізації виваженої воєнної політики, яка має враховувати геополітичну ситуацію в Центральній та Східній Європі, базуватися на реальних економічних можливостях України, відповідати вимогам збереження її суверенітету й територіальної цілісності, ураховувати не лише свої національні інтереси, а й інтереси сусідніх держав, їх воєнний потенціал, можливість мирного розвитку.
Виконуючи цільову настанову навчальної дисципліни “Основи воєнної безпеки держави” стосовно необхідності формування у слухачів оперативно-тактичного рівня практичних навичок і умінь, які необхідні під час підготовки і проведення заходів щодо забезпечення воєнної безпеки держави, викладачі кафедри викладачі кафедри СНБО неодноразово відмічають певні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом.
Аналіз показав, що переважною більшістю слухачів найбільш важко сприймаються питання, пов’язані з визначенням рівня воєнної безпеки. На погляд багатьох фахівців кафедри, це обумовлено не лише тим, що багато хто з слухачів вперше у своєї діяльності стикнулися із зазначеними питаннями, а й певною складністю формулювань, які характеризують поняття “воєнна загроза”, “воєнна небезпека” і особливо їх зв’язком між собою та відповідним визначенням рівнів воєнної безпеки та воєнної небезпеки. У статті проаналізовано проблеми засвоєння слухачами оперативно-тактичного рівня навчання навчального матеріалу з питань воєнної безпеки та шляхи їх вирішення. Зроблено висновок про те, що користуючись запропонованими визначеннями та показниками слухачам можна протягом декількох навчальних годин провести аналіз стану воєнно-політичних відносин України із усіма сусідніми країнами, оцінити ступінь небезпек, характер воєнних загроз, передбачити можливі сценарії розвитку подій, обрахувати інтегральний рівень впливу загроз на національні інтереси у воєнної сфері визначити рівень воєнної безпеки і відповідно запропонувати заходи щодо його підвищення, тобто виробляти вміння працювати в ролі посадової особи органу управління стратегічного рівня.

Посилання

Горбулін В.П. Засади національної безпеки України: підручник / В.П. Горбулін, А.Б.Качинський - К.:інтертехнологія, 2009. - 272 с.

Горбулін В.П. Забезпечення оборони та безпеки України: актуальні проблеми і шляхи вирішення, журнал Наука і суспільство, 2019. [Електронний ресурс] /Режим доступу/ http://politics.ellib.org.ua/pages-8324.html

Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики: Вибрані наукові праці / О.С. Власюк.- К.: НІСД, 2016 - 528 с.

Національна безпека України: навчальний посібник: В.А. Ліпкан. - К.КНТ, 2009. - 576 с.

Г.П. Ситник Глобальна та національна безпека: словник-довідник [Електронний ресурс] /Режим доступу/ http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/11/slovnik-GPNB.pdf

Закон України "Про національну безпеку України" // Відомості Верховної Ради України.-2018. №4 - Ст. 25.

Указ Президента України від 02 вересня 2015 року №555/2015. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про нову редакцію Воєнної доктрини України"

Основи безпеки держави: підручник / Ю.В. Пунда, В.П. Грищенко, П.М. Грицай та інші - К.: NDUU named after Ivan Cherniakhovskyi, 2017. - 204с.

С.І.Ожегов Словник [Електронний ресурс] /Режим доступу/ http://gufo.me/dict/ozhegov

Рекомендації з оборонного планування на основі спроможностей у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України.12.06.2017 року

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті