ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ПРОЦЕДУР ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ НАТО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/64-78

Ключові слова:

модель, оперативне планування, професійна військова освіта, рівні військової освіти, професійні компетентності, стандарти НАТО.

Анотація

У статті проаналізовано стан та перспективи розвитку професійної військової освіти (ПВО) як фактору трансформації системи військової освіти (СВО) України. Запропоновано модель системи професійної військової освіти офіцерів, відповідно до її структурних елементів сформовано та описано професійні компетентності (дескриптори). Визначено перспективи розвитку системи професійної військової освіти у контексті набуття офіцерами навичок оперативного планування за стандартами НАТО. Надано практичні рекомендації щодо підготовки офіцерів Збройних Сил України на оперативному рівні військової освіти.

Посилання

Вітер Д., Мітягін О. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи / Вітер Д., Мітягін О. // Військова освіта. – 2020. – 1(41). – С 81-90.

Закон України “Про вищу освіту” від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. – URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення 15.01.2021).

Закон України “Про освіту” від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIІI. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 15.01.2021).

Вітер Д., Мітягін О. Стратегічні пріоритети підвищення боєздатності Збройних Сил України в контексті професіоналізації військової освіти: політики і процедури / Вітер Д., Мітягін О. // Зб. наук. праць ЦВСД. – 2020. – №1 (68). – С.133-137.

Карпенко В. Підготовка офіцерів-лідерів Десантно-штурмових військ: досвід США для України / В. Карпенко // Військова освіта. – № 2(42). – С. 144-154.

Розроблення галузевої рамки кваліфікацій в галузі знань Воєнні науки, національна безпека, безпека держаного кордону: монографія // Кол. авт. – К.: НУОУ. 2020 р – С. 56-72.

Обґрунтування кваліфікаційних вимог до підготовки військових фахівців у галузі знань “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” відповідно до стандартів країн-членів НАТО. Звіт про науково-дослідну роботу, № держреєстрації 0120U000210. Київ: НУОУ, 2020. 238 с.

Порядок оперативного планування в органах військового управління НАТО: навч. посіб. / [А. М. Сиротенко, В. М. Тарасов, С. М. Салкуцан та ін.]. – К.: НУОУ, 2019. – 232 с.

Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про Стратегію національної безпеки України” від 14.09.2020 р. № 392/2020. – URL: http://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення 04.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті