КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТІВ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/203-211

Ключові слова:

управління якістю навчальної діяльністю, військово-спеціальна компетентність, магістри військово-соціального управління.

Анотація

В статті визначені концептуальні засади управління якістю навчальної діяльності магістрів військово-соціального управління. Розглядається управління якістю навчальної діяльності військово-спеціальних дисциплін як одна із сучасних концепцій розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління. Представлена система засобів управління якістю навчальної діяльності, яка необхідна для ефективного розвитку військово-спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління.

Посилання

Блощинський І. Г. Теорія та практика професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання : [моногр.] / І. Г. Блощинський. – Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2016. – 496 с.

Олійник Л. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності магістрантів в системі вищої військової школи / Л.В. Олійник Збірник наукових праць “Військова освіта”. – № 2 (40). – 2019. – С. 128–138.

Олійник Л. В. Концептуальні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 679. Педагогіка та психологія. – 2014. – С. 124–133.

Олійник Л. В. Методична система навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління : [монографія] / Леонід Віталійович Олійник. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2017. – 340 с.

Олійник Л. В. Методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник. Вісник Національного університету України – № 3 (40). – 2014. – С. 122–127.

Олійник Л. В. Модель управління навчальною діяльністю майбутніх магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». Всеукраїнський науковий збірник. – № 1 (20). – 2017. – С. 84–89.

Олійник Л. В. Основи побудови методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління / Л.В. Олійник. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: «Педагогічні та психологічні науки» – № 4 (69). – 2013. – С. 178–190.

Олійник Л. В. Навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління як науково-методична проблема / Л.В. Олійник. Вісник Національного університету України – № 6 (37). – 2013. – С. 104–109.

Олійник Л. В. Якість підготовки військових фахівців як результат ефективної системи управління освітою / Л.В. Олійник, О.А. Прохоров Збірник наукових праць “Військова освіта”. – № 2 (32). – 2015. – С. 164–173.

Торічний О.В. Теоретико-методичні засади формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)” / О. В. Торічний. – К., 2013. – 38 с.

Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання : [монографія] / Василь Васильович Ягупов. – К : Тандем, 2000. – 380 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті