СОЦІАЛЬНО-ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/246-253

Ключові слова:

вищий навчальний заклад, військова кафедра, офіцер запасу, регіон, військово-облійськова спеціальність, ейджизм.

Анотація

Система підготовки молодших офіцерів (запасу) в Україні, недостатньо відповідає векторам розвитку національного сектора безпеки і оборони (а перш за все його кадрового сегменту). Вона вимагає принципово серйозного реформування, в т.ч. із урахуванням чинників соціально-економічного та морально-психологічного характеру. Пропонується оптимізувати розподіл підготовки за військово-облійськової спеціальності з урахуванням специфіки регіональних вищих навчальних закладів (технічних, економічних і т.п.). Акцентуалізується проблема розробки, забезпечення та впровадження напрямків та програм підготовки офіцерів резерву для новостворюваної системи ТрО.

Посилання

Балендр А. Перспективні напрями підготовки персоналу Державної прикордонної служби України на основі європейського досвіду. // Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. Вип. 5. С. 270-275.

Брижатий Є. Військова освіта в контексті національної безпеки та оборони сучасний підхід // Військова освіта. Зб. наук. пр. Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. 2020. №1(41). С.35-45.

Вітер Д., Мітягін О. Стратегічні пріоритети підвищення боєздатності Збройних Сил України в контексті професіоналізації військової освіти: політики і процедури // Зб. наук. пр. Центру воєнно-стратегічних досліджень. 2020, № 1(68), С. 133-137.

«До Дня захисника України» / Соціологічна група «Рейтинг (жовтень 2020 р.) [Електронний ресурс] http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_defenders_day_102020_press.pdf

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 27, ст.385.

Інструкція про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (Затверджено Наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, 14.12.2015 р. № 719/1289).

Концепція військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року (Затверджено Наказом Міністерства оборони України, 26.06.2017 р. № 342).

Марценківський В., Камалов Є., Клонцак М. Оцінювання ефективності функціонування військових навчальних підрозділів у системі підготовки офіцерів запасу // Військова освіта. Зб. наук. пр. Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського. 2020. №2(42). С.174-185.

Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: [монографія]. К. : ВПЦ «Київськ. ун-т», 2003. 852 с.

«Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети» / Фонд «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва; Центр Разумкова (грудень 2019 р.) [Електронний ресурс] https://dif.org.ua/article/%20patriotyzm_mova%20%20

Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (Затверджено Наказом Міністра оборони України, 14.08.2008 № 402).

Полтораков Олексій. Захистимо свій дім – захистимо Україну // Український журнал. 2019. №12. С.21-23.

Полтораков Олексій. Чому старі освітня й кадрова системи блокують соціальну готовність і мотивацію громадян до служби у війську // Армія Інформ, 16.11.2020. [Електронний ресурс] https://armyinform.com.ua/2020/11/chomu-stari-osvitnya-j-kadrova-systemy-blokuyut-soczialnu-gotovnist-i-motyvacziyu-gromadyan-do-sluzhby-u-vijsku/

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України, 01.02.2012 р. № 48)

Щиголь Ірина. Таких не беруть… в офіцери запасу: «друга молодість» чи «другий сорт»? // Армія Інформ, 16.11.2020. [Електронний ресурс] https://armyinform.com.ua/2020/11/takyh-ne-berut-v-oficzery-zapasu-druga-molodist-chy-drugyj-sort/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті