МОДЕЛЬ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/24-42

Ключові слова:

курсанти, моделювання, педагогічна модель, професійна освіта, психофізична готовність, спеціальна фізична підготовка, фізичні якості.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему формування психофізичної готовності (професійних
компетентностей) майбутніх офіцерів (на прикладі курсантів командно-штабного
факультету Національної академії Національної гвардії України) до виконання завдань за
призначенням в системі їх професійної освіти. Відповідно до результатів аналізу науково-
методичної та спеціальної літератури (інтернет-джерел) в обраному напрямі наукової
розвідки, членами науково-дослідної групи сконструйовано та апробовано змістово-
функціональну модель, яка забезпечує формування психофізичної готовності майбутніх
офіцерів різних силових структур та спеціальних служб України до виконання завдань за
призначенням засобами спеціальної фізичної підготовки. Нами встановлено, що результати,
отримані наприкінці педагогічного експерименту у досліджуваних групах, зросли відносно
вихідних даних, і ці відмінності переважно є достовірні (Ег, P≤0,05). Крім цього, організація
практичних занять у системі спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів
Національної гвардії України з подолання перешкод у комплексному поєднанні із фізичними
вправами (прийомами рукопашного бою) з інших розділів фізичної підготовки та
моделюванням умов службово-бойової діяльності позитивно впливають на їх психофізичну
готовність (рівень особистісної тривожності знизився на 13,9 ум. од.(p≤0,001), а
реактивної – на 19,1 ум. од. (p≤0,001), відповідно, що засвідчує значне покращення рівня нервово-психічної стійкості курсантів Ег і практично забезпечує зменшення ризиків зривів
виконання ними завдань за призначенням у різних умовах службово-бойової діяльності.

Посилання

Саморок М. Г. Формування професійних компетентностей у правоохоронців МВС України підрозділів спеціального призначення до дій у гірських умовах / М. Г. Саморок, В. В. Халеп, Н. Л. Височіна, О. В. Хацаюк, Р. О. Іванішин. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах, 2020. № 71. Т. 2. – С. 208-215.

Височіна Н. Л. Теоретико-методичні передумови формування системи рукопашної підготовки військовослужбовців-жінок із урахуванням досвіду країн блоку НАТО / Н. Л. Височіна, Л. М. Гуніна, Л. Т. Котляренко, О. О. Малахова, О. М. Кириченко. – Київ : Військова освіта, 2020. № 2 (42). – С. 59-75.

Хацаюк О. В. Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням / О. В. Хацаюк, А. І. Воронін, О. В. Кравченко, А. І. Корольов. – Дрогобич : Актуальні питання гуманітарних наук, 2020. Вип. 27. Т. 5. – С. 1-21.

Хацаюк О. В. Модель формування готовності майбутніх офіцерів до застосування заходів фізичного впливу в різних умовах службово-оперативної діяльності / О. В. Хацаюк, О. С. Єлісєєва, В. Л. Жуков, В. П. Клименко, Ю. М. Бережний. – Одеса : Інноваційна педагогіка, 2020. Вип. 29. Т. 2. – С. 174-178.

Карпенко В. Підготовка офіцерів-лідерів десантно-штурмових військ: досвід США для України / В. Карпенко. – Київ : Військова освіта, 2020. Вип. 2 (42). – С. 144-153.

Смірнов І. Шляхи підвищення ефективності рекламування військової служби для забезпечення належного рівня комплектування військ (сил) / І. Смірнов. – Київ : Військова освіта, 2020. Вип. 2 (42). – С. 293-304.

Ягупов В. Перспективна система діагностування фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України: теоретико-методологічне обґрунтування / В. Ягупов, С. Жембровський. – Київ : Військова освіта, 2020. Вип. 2 (42). – С. 378-392.

Herrera G. James. The Fundamental sof Military Readiness [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fas.org/sgp/crs/natsec/R46559.pdf.

Williams A. G. Resistance training and the enchantment of the gains in material handling ability and physical fitness of British Army recruits during basic training / A. G. Williams, M. P. Rayson, D. A. Jones. – London : Ergonomics, 2002. – P. 267-279.

Хацаюк О. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В.Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. Вип. 18. Т. 2. – С. 63-69.

Хацаюк О. В. Технологія удосконалення спеціальної фізичної підготовленості курсантів Національної академії Національної гвардії України в системі професійної освіти на основі використання сучасних технічних засобів навчання / О. В. Хацаюк.– Кременчук : Сучасні біомеханічні та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті, 2019. Вип. 3. – С. 115-125.

Высочина Н. Спортивно-оздоровительные технологии в физической подготовке военнослужащих / Н. Высочина, А. Петрачков. – Chisinau, Moldova: Sport. Olympism. Health, 2019. IV-th edition. – С. 147-148.

Мозальов В. Проблеми розвитку психологічної компетентності керівників у вищих військових навчальних закладах в умовах післядипломної освіти/ В. Мозальов. – Київ : Військова освіта, 2019. Вип. 2 (40). – С. 118-127.

Федак С. С. Спеціальна фізична підготовка як засіб адаптації до стрес-факторів навчально-бойової та бойової діяльності військовослужбовців / С. С. Федак, С. В. Романчук, О. І. Попович. – Харків : Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2010. №11. – С. 88-90.

Колесніченко О. С. Психологічна готовність працівників МНС України до професійної діяльності в екстремальних умовах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Колесніченко Олександр Сергійович. – Харків, 2011. – 19 с.

Колесніченко О. С. Психологічна готовність військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності поза межами пункту постійної дислокації : монографія. / О. С. Колесніченко, Я. В. Мацегора, В. І. Воробйова. – Харків : НАНГУ, 2016. – 335 с.

Жванія Т. В. Проблема емоційної готовності студентів-психологів до професійної діяльності / Т. В. Жванія. – Харків : Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія, 2015. Вип. 46 (1). – С. 60-74.

Афанасенко В. С. Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил / В. С. Афанасенко, В. І. Пасічник, А. Л. Злотніков. – Харків : Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 2016. № 3 (48) – С. 38-43.

Олійник Л. Модель навчання військово-соціального управління / Л. Олійник. – Київ : Військова освіта, 2016. Вип. 6. – С. 208-213.

Рахман В. Модель застосування комп’ютерної технології навчання для системи інформаційного забезпечення військової освіти / В. Рахман. – Київ : Військова освіта, 2016. Вип. 2 (42). – С. 260-269.

Височіна Н. Л. Шляхи подолання посттравматичного стресового розладу жінок-військовослужбовців в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил / Н. Л. Височіна, О. М. Кириченко. – London, United Kingdom : The world of science and innovation, 2020. № 3. – С. 228-236.

Каплун С. О. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів служб тилу у процесі вивчення спеціальних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Каплун Сергій Олексійович. – Ялта, 2010. – 23 с.

Мась Н. М. Структурно-функціональна модель формування професійної компетентності у майбутніх військових психологів у процесі їх професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі / Н. М. Мась. – Хмельницький : педагогічні та психологічні науки, 2010. №1 (32) – С. 224-229.

Собко В. Г. Обґрунтування моделі розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор / В. Г. Собко. – Львів : Педагогіка і психологія професійної освіти, 2013. № 3. – С. 117-124.

Блощинський І. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання Збірник наукових праць Педагогічний дискурс, 2016 №4 – С.15-20.

Хацаюк О. В. Застосування новітніх педагогічних технологій в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України / О. В. Хацаюк. – Львів : Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні, 2019. № 1. – С. 143-146.

Ягупов В. В. Військова психологія : підручник / В. В. Ягупов. – Київ : Тандем, 2004. – 656 с.

Хацаюк О. В. Робоча програма навчальної дисципліни ЦПП 14 «Спеціальна фізична підготовка» (25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону) : РПНД / О. В. Хацаюк. – Харків : НАНГУ, 2018. – 44 с.

Лещеня С. В. Інструкція з організації фізичної підготовки в Національній гвардії України : інструкція / С. В. Лещеня, І. П. Орленко, А. О. Мелешко, С. С. Забродський – Київ : ІВЦ НГУ, 2019. – 146 с.

Костів С. Ф. Критерії, показники і рівні оцінювання розвитку психофізичної витривалості майбутніх професіоналів військового управління / С. Ф. Костів. – Київ : Військова освіта, 2018. – № 1 (37). – С. 166-173.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті