ДИДАКТИКА ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ВВНЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/266-278

Ключові слова:

військова освіта; дидактична система; підготовка військових фахівців; трансформація; зміст освіти; технологія; контроль; моніторинг.

Анотація

В статті розглядається проблема системного підходу до підготовки військових
фахівців з вищою освітою тактичного рівня. Показується актуальність дослідження даної
проблеми, що зумовлена політикою держави з реформування сектору безпеки та оборони,
зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. Аналізуються історичні та сучасні
аспектиі теоретичної та прикладної дидактики підготовки офіцерських кадрів.
Обґрунтовуються основні напрями коригування складових дидактичного процесу в
підготовці військових фахівців у вищих військових навчальних закладах України.

Посилання

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник/ К.: Либідь, 1997. 374 с.

Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / О.С. Березюк, О.М. Власенко. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.

Нещадим М.І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: [монографія]. К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. 852 с.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII / Відомості Верховної Ради (ВВР). 2018. № 31.

Про Стратегію воєнної безпеки України: Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661

Про реформу системи військової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р., № 490 // Зібрання постанов Уряду України. 1992. № 10.

Про створення єдиної системи військової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р., № 1410 // Офіційний вісник України. 1998. № 51.

Приходько Ю.І Актуальні проблеми сучасного етапу розвитку військової освіти // Збірник наукових праць Нац. акад. пед. наук України, Інституту пед. освіти і освіти дорослих "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи". 2017. № 1(13). С. 275–282.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті