КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО (КОРАБЕЛЬНОГО) ГОСПОДАРСТВА У ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/289-304

Ключові слова:

військове (корабельне) господарство, критерії, показники, рівні, професійна готовність.

Анотація

У статті здійснено аналіз наукової літератури й висвітлено погляди щодо вибору
критеріїв, показників та рівнів сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів
до ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах Державної прикордонної
служби України (далі – ДПСУ).
У процесі дослідження дійшли висновків, що вивчати готовність потрібно відповідно
до конкретного виду діяльності, враховуючи загальні, уніфіковані для будь-якої професійної
діяльності компоненти та специфічні професійні компоненти готовності, які є
притаманними певному виду діяльності.

Посилання

Балагур Л.О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький , 2015. 227 с.

Войцехівський О.Л. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2012. 252 с.

Гащук В.А. Педагогічні умови деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2016. 233 с.

Гнидюк О.Я. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з нанесення контрольованих прикордонних районів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04«Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2013. 206 с.

Гнидюк О.П. Педагогічні умови підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного самовдосконалення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2015. 236 с.

Заболотна О.Р. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04«Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2012. 229 с

Чудик А.В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу у процесі оперативно-службової діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Хмельницький, 2015. 223 с.

Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1997. 304 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Костенко В.А. Критерії та показники професійної компетентності молодого інспектора відділу нагляду і безпеки кримінально-виконавчих установ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький : НАДПСУ, 2007. №41/2. С. 111-114.

Новий тлумачний словник української мови. Том 3 (П-Я) / Уклад. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ : Акотін, 2001. 927 с.

Короткий тлумачний словник української мови (Уклад.: Д.Г. Гринчишин, Л.Л. Гумецька, В.Л. Карпова та інші; Відп. Ред. Л.Л. Гумецька). Київ : Рад. Школа, 1978. 296 с.

Івченко А. Тлумачний словник української мови / Худож.-оформлювач С.А. Пятковка. Харків : Фоліо, 2001. 540 с.

Про затвердження Порадника з військового (корабельного) господарства Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 грудня 2020 року №134. 42 с.

Саган В.В. Сутність, особливості змісту і структура поняття «професійна готовність офіцера прикордонника до ведення військового (корабельного) господарства». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький : НАДПСУ, 2021, №1. С.283-298.

Саган В.В. Професійна готовність офіцера прикордонника до ведення господарської діяльності прикордонного підрозділу як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби. Хмельницький : НАДПСУ, 2020, №4 (23). С.291-306.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті