АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/338-351

Ключові слова:

система підготовки; офіцерські кадри; інституційні зміни; лідерські курси.

Анотація

В статті обґрунтовано актуальність дослідження інституційних змін у системі
підготовки військових фахівців з вищою освітою. Необхідність конструктивних змін у
системі підготовки офіцерських кадрів, приведення організації та змісту їх навчання до
вимог сьогодення вимагає розширення категорійного апарату дослідження цих явищ на
основі застосування методологічного інструментарію сучасного інституціоналізму. При
цьому, проведення аналізу інституційних змін, що відбулися протягом останніх років у
системі підготовки офіцерських кадрів, вимагає системного підходу. Доведено, що аналіз
трансформації інститутів передбачає вивчення феномену залежності від їхнього
попереднього розвитку. З врахуванням теоретичних положень інституціоналізму
проаналізовано основні зміни, що відбулися протягом останніх років у системі підготовки
офіцерських кадрів певних рівнів військового управління (тактичного, оперативного та
стратегічного). Ставши на шлях інтегрування в європейську та євроатлантичну спільноту,
поставлено амбітні завдання, в тому числі – підняти рівень підготовки офіцерських кадрів
до європейських стандартів. Останнім часом Міністерством оборони України зроблено
багато послідовних кроків у цьому напрямку, інституційні зміни у системі підготовки
офіцерів, що розглянуто, один із них.

Посилання

Закон України «Про національну безпеку України»: № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469.

Указ Президента України № 555/2015 від 24 вересня 2015 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/555/2015.

Указ Президента України № 92/2016 від 14.03.2016. «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016.

Указ Президента України № 240/2016 від 6 червня 2016 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про Стратегічний оборонний бюлетень України»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/240/2016#n251.

Указ Президента України № 73/2017 від 22 березня 2017 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/73/2017#n2.

Закон України» № 1556-VII від 1 липня 2014 р. «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Нещадим М. І. Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика: [монографія] / М. І. Нещадим – К. : Київський університет, 2003. – 852 с.

Нещадим М. І. Військова освіта як цілісна система /М. І. Нещадим, Ю. І. Приходько // Військова освіта. – 2003. – № 11. – С. 3–17.

Приходько Ю. І. Основи теорії трансформації систем /Ю. І. Приходько / Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія «Філософія». – 2018. – № 1 (3). – С. 21–27.

Приходько Ю. І. Актуальні проблеми сучасного етапу роз витку військової освіти /Ю. І. Приходько //Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2017. – № 1 (13). – С. 275–282.

Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://cee-moscow.com/doc/izd/North.pdf.

Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник: /С. В. Мочерний, Я. С Ларіна, О. А. Устинко, С. І. Юрій /За ред. С. В. Мочерного. − Львів: Світ, 2005, 283с.

Шапкин В. В. Институализм как методология исследования образования: моногр. /В. В Шапкин., А. В. Василенко // Изд-во РГППУ им. А. И. Герцена, 2005, 72 с.

Про створення єдиної системи військової освіти: Постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15 грудня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1410-97-п.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті