ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ДІЙ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/360-380

Анотація

Розглянуто актуальну проблему формування прикладних професійних
компетентностей майбутніх офіцерів (на прикладі курсантів груп спеціального призначення
Національної академії Національної гвардії України) до дій в умовах радіаційної, хімічної та
біологічної небезпеки. Підсумовуючи результати моніторингу науково-методичної та
спеціальної літератури (інтернет-ресурсів), членами науково-дослідної групи
сконструйовано та апробовано змістово-функціональну модель, яка забезпечує формування
готовності майбутніх офіцерів (курсантів груп спеціального призначення Національної
академії Національної гвардії України) до дій в екстремальних умовах (радіаційної, хімічної
та біологічної небезпеки) із використанням засобів спеціальної фізичної підготовки.
Відповідно до результатів емпіричного дослідження, членами науково-дослідної групи
встановлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту у
досліджуваних групах, зросли відносно вихідних даних, і ці відмінності переважно є
достовірні (ЕГ, p≤0,05). Крім цього, наприкінці дослідження, членами науково-дослідної
групи встановлено, що рівень витривалості, швидкості, сили та спритності у
досліджуваних курсантів ЕГ підвищився, на відміну від курсантів КГ про що свідчать
результати заліку з навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовки» (7 семестр
2020/2021 навчальний рік, у досліджуваних ЕГ – середній рівень спеціальної фізичної
підготовленості складає 4,9 бали, у той час, як у курсантів КГ зазначений показник
знаходиться в межах 4,6 бали). Варто зауважити, що також підвищилися якісні показники
відпрацювання нормативів з бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців НГУ,
так у курсантів ЕГ середній бал за виконання тренувальних завдань складає 4,7 бали, у той
час, як у курсантів КГ зазначений показник сягає відмітки 4,2 бали. Членами науково-дослідної групи встановлено високу ефективність засобів спеціальної фізичної підготовки, що сприяло ефективному формуванню прикладних професійних компетентностей у досліджуваних курсантів ЕГ. Зазначена педагогічна модель може використовуватися в системі професійної освіти офіцерів інших інституцій сектору безпеки і оборони України із урахуванням нормативно-правової бази, що сприятиме більш стійкому та якісному формуванню прикладних професійних компетентностей, які необхідні для виконання завдань в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки (екстремальних умовах).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-16

Номер

Розділ

Статті