КОРЕКЦІЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНИХ ІГОРУ ВІЙСЬКОВСЛУЖБОВЦІВ ІЗ НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-43/381-392

Ключові слова:

футбол, регбі, фізкультурно-спортивна реабілітація, бойовий стрес, корекційно-реабілітаційний вплив, учасники АТО/ООС.

Анотація

У статті авторами розглянуто сучасні аспекти та питання, які викликають
гальмування розвитку системи надання якісних фізкультурно-спортивних послуг учасникам
бойових дій та членам їх родин з позицій сьогодення; визначено, питанням реабілітації та
корекційно-відновлювального впливу на учасників бойових дій, які повертаються до життя в
мирних умовах присвячено достатню кількість досліджень, але вони практично не
висвітлюють особливості застосування засобів фізкультурно-спортивної реабілітації на
психофізичний стан військових із наслідками бойової травми та ефективної системи
реалізації фізкультурно-спортивних послуг з метою подолання наслідків впливу військового
конфлікту на військових, що приймали участь у бойових діях на Сході України та членів їх
родин; подано узагальнені підходи до проявів стресостійкості, особливостей корекції цього
стану організму; подано результати дослідження здійсненого протягом 2019-2020 рр. які
характеризують особливості зміни динаміки середніх показників прояву депресивного стану
(за PHQ-9), ступеню прояву ПТСР та задоволеністю якістю життя за технологією
«Колесо життєвого балансу» – отримані дані свідчать про позитивний кількісний та
якісний вплив на означені показники як комплексних складових стресостійкості особистості
в сучасному динамічному суспільстві та дозволяють стверджувати що адаптивний регбі
та футбол є сучасними трендовими фізкультурно-спортивними послугами для учасників
бойових дій та членів їх родин, які дозволять позитивним чином вплинути на рівень
соціальної адаптації військовослужбовців із наслідками бойової травми, підвищити
загальний рівень опору стресу.

Посилання

Акименко Ю.Ф. Як допомогти родині учасника бойових дій : [методичний посібник для соціальних працівників і психологів] / Ю.Ф. Акименко, Т.І. Сила. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 144 с.

Актуальні питання фізкультурно-спортивної реабілітації учасників військових локальних конфліктів в Україні. Юденко О.В., Крушинська Н.М., Юденко Ю.М. Science – the Future of The World. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Portal Publishing. Prague, Czech Republic. 2020. Рр. 170-176. URL : http://el-conf.com.ua/.

Бриндіков Ю.Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.05 / Бриндіков Юрій Леонідович. Тернопіль, 2019. 559 с.

Готовність студентів-бакалаврату до участі у фізкультурно-спортивній реабілітації з використанням засобів футболу [Електронний ресурс] / Д.С. Бабенко, О.В. Юденко, С.В. Бойченко. Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і спорту : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ: НУФВСУ. 2020. URL : https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/vseDocumenti/materialy_konferentsiyi_-_ivanofrankivsk-kyyiv_28.05.2020.pdf.

Готовність фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» до використання засобів регбі в системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій в Україні. О. Юденко, А. Мартиросян, О. Петрачков, А. Білоус. Військова освіта. 2020. Том 42. Номер 2. С. 363-377. URL: http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/216021

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (документ 3808-XII, чинний, поточна редакція – редакція від 01.01.2021, підстава – 645-IX, 910-IX). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

Інноваційні засоби фізичної терапії та фізкультурно-спортивної реабілітації військових із дисфункціями в колінному суглобі внаслідок бойової травми. / О. Курбасов, О. Юденко, Н. Крушинська. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden. 2020. Рр. 166-173. URL : https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-15-17-noyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

Катунін А.П. Стресостійкість як психологічний феномен / А.П. Катунін. Молодий вчений. 2012. №9. С. 243–246.

Кучеренко С. М. Організаційні особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, до умов мирного життя. С.М. Кучеренко, Н.М. Хоменко. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 21. С. 66–74.

Орловська О.А. Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54. С.100-105. URL : http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i54/17.pdf

Показники задоволеністю якістю життя у ветеранів АТО/ООС, з наслідками бойової травми, які займаються спортивними іграми. / О.В. Юденко, С.О. Шапіро, Ю.М. Юденко European scientific discussions. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. 2020. С. 456-466.

Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М.І. Мушкевич, Р.П. Федоренко, А.П. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 260 с.

Сучасні аспекти розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників військових локальних конфліктів з наслідками бойової травми. / О.В. Юденко, С.М. Жембровський. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ, 2020. С. 312-315. URL : https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Skrypchenko/publication/348154899_Vikoristanna_strajkbolu_v_pidgotovci_majbutnih_pravoohoronciv_u_specializovanih_ZVO/links/5ff0d86d299bf140886865fc/Vikoristanna-strajkbolu-v-pidgotovci-majbutnih-pravoohoronciv-u-specializovanih-ZVO.pdf#page=312

Сыропятов О.Г. Медико-психологическое сопровождение специальных операций. / О.Г. Сыропятов. Київ: О.Т. Ростунов, 2013. 292 с.

Титаренко Т.М. Технології відновлення психологічного здоров’я особистості в умовах війни: комплексний підхід. 2019. Наукові студії із соціальної та політичної психології. URL : https://www.academia.edu/40462954

Чапляк А. П. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій / А.П. Чапляк, О.П. Романів, Б.А. Надь. Україна. Здоров’я нації. 2018. №3/1 (51). С. 59–61.

Ягупов В.В. Військова психологія / В.В. Ягупов. Київ: Тандем, 2004. 656 с.

Regbi-Militari: в Києві ветерани АТО/ООС змагалися з поліцейськими та британськими інструкторами «Орбітал». URL : http://pivnich.org.ua/678-regbimilitari-v-kyievi-veterany-atooos-zmagalysia-z-policeiskymy-ta-brytanskymy-instruktoramy-orbital.html

Belmont Ph.J., McCriskin B.J., Sieg R.N. Combat wounds in Iraq and Afghanistan from 2005 to 2009. J. Trauma Acute Care Surg. 2012; 73: 3-12.

Forensic Medicine of the Lower Extremity [Electronic resource] / ed. J. Rich, D.E. Dean, R.H. Powers. Totowa : Humana Press, 2005; 421.

Knapik J.J., Jones S.B., Darakjy S. et al. Injury rates and injury risk factors among U.S. Army wheel vehicle mechanics. Mil. Med. 2007; 172(9): 988-996.

Marin R. Physical medicine and rehabilitation in the military: Operation Iraqi Freedom. Mil. Med. 2006, Mar.; 171(3): 185-188.

Owens B.D., Kragh J.F., Wenke J.C. Combat Wounds in Operation Iraqi Freedom and Operation Enduring Freedom. J. Trauma. 2008; 64: 295-299.

Postmilitary Adjustment to Civilian Life: Potential Risks and Protective Factors. / Mary Beth MacLean, Linda Van Til, James M. Thompson, Jill Sweet, Alain Poirier, Kerry Sudom, David J. Pedlar. Physical Therapy. Vol. 94. № 8. August 2014. Рр. 1186-1195. URL : https://watermark.silverchair.com/ptj1186.pdf

Rehabilitation programs for musculoskeletal injuries in military personnel. / Kathleen E Yancosek 1, Tanja Roy, Mary Erickson 2012 Mar;24(2):232-6. (DOI: 10.1097/BOR.0b013e3283503406) URL : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22249351/

Rehabilitation through adapted sports: The French military way. / S. Truffaut, M. Thomas-Pohl, L. Borrini, D. Rogez, J. Facione, E. Lapeyre. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Vol. 61, Supplement, July 2018, Page e76. (https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.05.164). URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065718302380?via%3Dihub

Williams, С. М. Family Therapy of Vietnam Veterans. The Trauma of War // С. М. Williams, T. Williams // ed. S.Sonnenberg, A. Blank, J. Tallbot. In the trauma of far: stress and recovery in the Viet Nam veterans. Washington : American Psychiatric Press, 1985. P. 193–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-10

Номер

Розділ

Статті