ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Ворона Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5544-3341
  • Анна Ворона Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5544-3341

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/43-50

Ключові слова:

мовна освіта в Збройних Силах України; модернізація мовної освіти; професійна взаємодія; мовна взаємосумісність. , языковое образование в Вооруженных Силах Украины; модернизация языкового образования; профессиональное взаимодействие; языковая совместимость.

Анотація

Статтю присвячено модернізації мовної освіти дорослих у Збройних Силах України.  Основна увага зосереджена на розвитку іншомовної комунікації, як важливої складової професійного рівня військовослужбовців. У статті підкреслюється, що курс на євроінтеграцію й зближення із Європейським Союзом супроводжується формуванням загального освітнього й наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів, у тому числі й щодо вивчення мов. Перебуваючи в тісній співпраці із зарубіжними колегами, військові фахівці Збройних сил України мають не лише впроваджувати євроатлантичні стандарти в практику української армії, а й працювати над рівнем взаємосумісності зі збройними силами держав – членів і партнерів НАТО, що передбачає належне вивчення мов міжнародного співробітництва.

Посилання

Вікторова, Л. В. Організаційні засади та зміст фахової іншомовної підготовки у Франції. Педагогічні науки. Збірник наукових праць. 2016. Вип. LXIX. Том 2. С. 23–27.

Семенов, Ю.М., Сиромля, Ю.П. Забезпечення мовної взаємосумісності з військовими формуваннями міжнародних організацій. Вісник Національної академії оборони. 2010. Вип. 3 (16). С. 81–84.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Коротун, О. О. Сучасні підходи до іншомовної підготовки різних категорій дорослих у процесі неформальної освіти. Міжнародний філологічний часопис № 263 2017р. С. 172-179.

Наказ Міністерства оборони України від 13 грудня 2016 року № 692 «Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України» URL: https://www.mil.gov.ua/diyalnist/vijskova-osvita-na-tauka/#movna (дата звернення 29.08.2020).

Лагодинський О. С. Розвиток психологічної готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців як предмет наукового аналізу. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : тези Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 3 бер. 2016 р.) / Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ, 2016. С. 179–182.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті