ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

  • Сергій Жембровський Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4903-9398
  • Дмитро Погребняк Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8364-663X
  • Ілля Бєліков Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3490-8546

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/68-81

Ключові слова:

дистанційна освіта; фізична підготовка; дистанційна освітня платформа; Інтернет; військовий заклад вищої освіти.

Анотація

Стаття є дослідженням передумов здійснення дистанційного навчання в українських закладах вищої освіти. Проаналізовано думки науковців щодо технологій дистанційного навчання в закладах вищої освіти України. Акцентовано увагу на технічному забезпеченню організації навчання в умовах карантинних обмежень. Обрано для аналізу діяльність Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Відзначено проблемні аспекти використання технологій дистанційного навчання в процесі проведення занять з фізичної підготовки.

Біографії авторів

Сергій Жембровський, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук, доцент

Дмитро Погребняк, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат педагогічних наук

Посилання

Бєлкова ТО., Малахова Ж.В., Якушевський В.О., Лосік В.Г. Теоретичні аспекти дистанційного навчання з дисципліни «Фізичне виховання» // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 75. Т. 1. С. 55–58.

Бобильов В.Є., Судніков Є.О., Ефімова Р.Г. Підготовка військових фахівців у системі перепідготовки та підвищення кваліфікації засобами дистанційного навчання // Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми впровадження дистанційного навчання в освітньому процесі вищих військових навчальних закладів та можливі шляхи їх вирішення», 2020. С. 24–28.

Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі: методичні рекомендації. Київ: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2020. 41 с.

Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Ільїн О.О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.

Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики: зб. матер. ІІІ Всеукр. електронної наук. – практ. конф., 27 вересня 2018 р. Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2018. 166 c.

Загальні відомості. URL: https: // nuou. org. ua / u / zv. html

Корчагін М. В., Ольховий О. М., Баркатов І. В. Система дистанційного навчання керівників форм фізичної підготовки // Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Т. 4, № 5. С. 390–394.

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.

На платформі дистанційного навчання університету уже 30 тисяч користувачів. URL: https: // nuou. org. ua / u / news / na-platform-distanczjnogo-navchannya-unversitetu-uzhe – 30-tisyach-koris. Html

Організація та використання технологій дистанційного навчання у Збройних Силах України / за заг. ред. С. М. Салкуцана. Київ: НУОУ, 2017. 124 с.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти в національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Київ, 2020. URL: https: // nuou. org. ua / assets / documents / project-polo-azvo. Pdf.

Самоленко Т. В., Янченко І. М. Дистанційне навчання студентів у секції загальна фізична підготовка // Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.). Одеса: Гельветика, 2020. Т. 2. С. 466–468.

Фізичне виховання – дистанційна форма навчання / уклад.: Согоконь О. А., Донець О. В., Гогоць В. Д.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава: Сімон, 2021. 120 с.

Hodges C., Moore S., Lockee., Trust., Bond A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. 2020. URL: https: // er. educause. edu / articles / 2020 / 3 / the-differencebetween-emergency-remote-teaching-and-online-learning.

Силабус з навчальної дисципліни “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка” URL: https://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id= 974

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті