ПОНЯТТЯ ЛІДЕРСТВА У ВОЄННО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор(и)

  • Володимир Карпенко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3699-353X

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/91-99

Ключові слова:

лідер; військовий лідер; лідерство; військове лідерство; лідерські якості; офіцер-лідер.

Анотація

У статті проаналізовано формування поняття лідерства у воєнно-наукових дослідженнях. Розглянуто поліаспектність поняття лідерства. Враховуючи специфічні особливості військового середовища та вимоги до діяльності військовослужбовців запропоновано розглядати поняття «військове лідерство» спираючись на визначені аспекти. На основі військової діяльності та особливостей військової сфери запропоновано поняття «військовий лідер» та уточнено поняття «військове лідерство».

Посилання

ADP 6-22. Army leadership and the profession. USA. Headquarters, department of the army. 2019. 118 p.

Близнюк Т., Гаваагійн Б. Феномен лiдерства: поліаспектність поняття. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/21623/1/Blyznyuk%2CGavaa-tezis.pdf (дата звернення 01.10.2021 року).

Бойко О.В. Методологічні основи дослідження лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВНЗ. Львівський Політехнічний Національний університет. Педагогіка і психологія професійної освіти № 3, 2012. С. 16-24.

Волков С. В. Русский офицерский корпус. М. Воениздат, 1993. 368 с.

Доктрина розвитку військового лідерства у Збройних Сил України. Генеральний штаб ЗС України, 2020. 30 с.

Досяк М.І. Критерії діагностики лідерського потенціалу керівника внутрішніх військ МВС України та шляхи їх формування. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. Вип. 14. Частина І. С. 116-123.

Кобера А. В. Організаційно-психологічні детермінанти лідерства в органах внутрішніх справ України: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.06. Київ, 2008. 16 с.

Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки; Державець :пер. з іт. А. Перепаді. Харків : Фоліо, 2007. 511 с.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 05.07.2018 року № 249 «Про затвердження Інструкції з оцінювання рівня авторитету і лідерства командирів (начальників) у Збройних Силах України». URL: https://dovidnykmpz.info/zagalni/nakaz-heneral-noho-shtabu-zbro-nykh-sy-12 (дата звернення: 10.04.2021 року).

Платон. Держава : пер. з давньогр. Київ : Основи, 2000. 355 с.

Пунда Ю., Антоненко С. Підготовка стратегічного лідера як інвестиція в реформування системи військового управління. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

spa_2017_4_17 (дата звернення: 18.02.2021 року).

Сиротенко А., Вітченко А., Осьодло В., Алещенко В. Концепція розвитку військово-гуманітарної освіти в Україні. Київ, НУОУ, Наука і оборона 2020 №4.

DOI 10.33099/2618-1614-2020-13-4-53-57. С. 53-57.

Теоретико-методологічні засади управління змінами у системі військової освіти. Монографія. Зельницький А.М., Заболотний О.А., Васільєв О.М., Шабатіна Н.О. Київ. НУОУ, 2021. 250 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті