АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ, ЗА ПІДСУМКАМИ ЇХ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Тарас Мацевко Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5424-847X
  • Олег Годованський Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0897-8575

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/121-130

Ключові слова:

інформаційне забезпечення; оцінювання результатів навчання; нормативні акти; військова освіта; професійні компетентності.

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правові акти військової освіти (ВО) з питань оцінювання результатів навчання випускників ВВНЗ, за підсумками їх службової діяльності, як одного з елементів інформаційного забезпечення освітнього процесу. Визначено, що нормативно-правових актів, які системно розглядали весь перелік питань інформаційного забезпечення військової освіти щодо оцінки результатів навчання випускників ВВНЗ за підсумками їх службової діяльності на цей час не сформовано. Надано рекомендації щодо підготовки та зміни керівних документів, які регулюють підходи до оцінювання результатів навчання випускників ВВНЗ, за підсумками їх службової діяльності.

Біографія автора

Тарас Мацевко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

Босак І. П. Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект / І. П. Босак, Є. М. Палига // Регіонал. економіка. – 2007. – № 4. – С. 193–195.

Директива Генерального штабу Збройних Сил України від 06.03.2014 № ДГШ-6 Про затвердження Табеля термінових донесень Збройних Сил України з кадрових питань та підготовки військових фахівців.

Директива Генерального штабу Збройних Сил України від 05.10.2018 № ДГШ-15 Про затвердження Змін до Табеля термінових донесень Збройних Сил України з кадрових питань та підготовки військових фахівців.

Доброскок І. Інформаційне забезпечення освітнього середовища майбутніх соціальних педагогів як засіб активізації й інтенсифікації управління навчальним процесом у ВНЗ / І. Доброскок // Рідна шк. – 2012. – № 89. – С. 37–41.

Закон України «Про вищу освіту» 2014 року № 1556-VII в редакції від 25.09.2020 [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. – Назва з екрану.

Наказ Міністерства оборони України № 4 від 09 січня 2020 року «Про затвердження Положення про особливості освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-20#Text. – Назва з екрану.

Наказ Міністерства оборони України від 27.11.2017 року № 621 «Деякі питання управління вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та військовими ліцеями» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/621_nm_2017.pdf. – Назва з екрану.;

Петрина Н. О. Інформаційне забезпечення процесів освіти і науки в умовах становлення інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Н. О. Петрина, Н. Т. Ониксимова. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2660/3/Petrina%202.pdf. – Назва з екрану.

Сорока П. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / П. М. Сорока, Б. П. Сорока ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» . – Київ, 2008. – 535 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті