ОФІЦЕР СТРУКТУР МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СУБ’ЄКТ СПЕЦИФІЧНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Сергій Нехаєнко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0112-1018

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/144-155

Ключові слова:

суб’єкт; діяльність; військово-професійна діяльність; специфічна діяльність; функції; офіцер; структури морально-психологічного забезпечення.

Анотація

У статті аналізується педагогічна проблема військово-професійної діяльності офіцера структур морально-психологічного забезпечення як різновиду специфічної військово-професійної діяльності. Основним суб’єктом морально-психологічного забезпечення, як одного з видів всебічного забезпечення воєнної є офіцер структур морально-психологічного забезпечення, на якого у відповідності до визначених функціональних обов’язків покладаються завдання планування, управління, контролю ефективного управління та керівництва морально-психологічним забезпеченням, ухвалення виваженого та відповідного умовам виконання службово-бойових завдань рішення, прийняття на себе відповідальності за нього.

Особистість офіцера структур морально-психологічного забезпечення його професійна суб’єктність та його ставлення до військово-професійної діяльності є визначальною передумовою його успішності, що обумовлює роль офіцера як головного суб’єкта в системі такої винятково специфічної діяльності, як військова.

Враховуючи, що перед випускником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського – офіцером структур морально-психологічного забезпечення постає проблема адекватного реагування на особистість військовослужбовців на етапі формування їх як професійних воїнів, перед якими постає проблема прийняття на себе нової ролі – солдата, виняткова роль в процесі формування морально-психологічного стану належить офіцеру структур морально-психологічного забезпечення, який керує цим процесом. Особливістю військово-професійної діяльності та особистості офіцера структур морально-психологічного забезпечення є його значимість для підлеглого особового складу.

Біографія автора

Сергій Нехаєнко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук

Посилання

Алещенко В. І. Морально-психологічного забезпечення застосування військ (сил): становлення та сутність : навч.-метод. посіб. Київ : НАОУ, 1999. 56 с.

Бойко О. В. Теоретико-методичні проблеми формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Зброй¬них Сил України : монографія. Львів : АСВ, 2014. 543 с.

Военная профессиология : учебник / под общ. ред. А. Г. Караяни, Ю. Г. Сулимова. Москва : Военный университет, 2004. 276 с.

Капінус О. С. Методологія, теорія і методика формування професійної суб’єктності майбутніх офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2020. 600 с.

Мацевко Т. М. Психологічні особливості розвитку управлінської компетентності майбутніх магістрів військового профілю : дис. … канд. псих. наук : 19.00.09. Київ, 2007. 220 с.

Нехаєнко С. І. Розвиток професійної компетентності офіцерів – організаторів морально-психологічного забезпечення в процесі оперативно-тактичної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2021. 407 с.

Олійник Л. В. Методична система навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління: монографія. Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2017. 340 с.

Олійник Л.В. Проблеми професійної освіти майбутніх магістрів військово-соціального управління та напрями розв’язання їх у контексті Болонського процесу. Збірник наукових праць Військова освіта. Вип. 2 (25). 2021. С. 167–174.

Олійник Л.В. Теоретико-методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін майбутніх магістрів військово-соціального управління: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Хмельницький, 2021. 521 с.

Осьодло В. І. Психологія професійного становлення офіцера : монографія. Київ: Золоті Ворота, 2012. 462 с.

Петрук В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія. Вінниця, 2006. 292 с.

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України (зі змінами) : Закон України віл 24 березня 1999 року №548-XIV (зі змінами) URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#n431 (дата звернення 09.10.2021).

Ягупов В.В. Військова дидактика : навч. посіб. Київ : ВПЦ Київський університет, 2000. 400 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті