ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ

Автор(и)

  • Михайло Орда Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0374-3881
  • Сергій Федчук Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3358-6648
  • Максим Мигун Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5476-1276

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/167-181

Ключові слова:

інформаційна технологія; система збору та обробки інформації; програмне забезпечення; вищий військовий навчальний заклад; якість освіти; професійний стандарт; компетентність; оцінювання; службова діяльність; випускник.

Анотація

Досліджено питання щодо технологічних аспектів побудови системи збору та обробки інформації щодо оцінювання якості освіти випускників ВВНЗ за підсумками службової діяльності.

Біографія автора

Михайло Орда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

Закон України “Про національну безпеку України” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Закон України “Про освіту” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Закон України “Про вищу освіту” // “Голос України”, 6 серпня 2014 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Закон України “Про наукову та науково-технічну діяльність” // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

Закон України “Про національну програму інформатизації”. Відомості Верховної Ради України, 1998, №№ 27-28, ст. 181.

Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” від 04.02.1998 № 75/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80.

Обгрунтування вимог до перспективної системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки з урахуванням досвіду держав–членів НАТО, звіт про НДР шифр “Сирена” (заключний звіт) НУОУ ім. Івана Черняховського – м. Київ, 2020 р., 275 с.

Пьюривал С. Основы разработки веб-приложений / С. Пьюривал. – СПб.: Питер, 2015. – 272 с.: ил.

Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью РНР, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5 / Р. Никсон. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2015. – 688 с.

Кармайкл Э. Быстрая и качественная разработка программного обеспечения / Э. Кармайкл, Д. Хейвуд. – Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003.

Колисниченко Д. Н. РНР и MySQL. Разработка веб-приложений / Д. Н. Колисниченко. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 592 с.: ил.

Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение /. Т. Конноли , К. Бегг. – Теория и практика. – 3-е изд. – Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003

Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. – Львів: Магнолія 2006, 2011. – 384 с.

Jackson System Development / [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу : http://en.wikipedia.org/wiki/Jackson_System_Development

Bootstrap 3 /[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://getbootstrap.com/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті