НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВИПУСКНИКІВ ВВНЗ, ГАРМОНІЗОВАНОЇ ІЗ СУЧАСНИМИ ПІДХОДАМИ У ДЕРЖАВАХ–ЧЛЕНАХ НАТО

Автор(и)

  • Михайло Орда Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0374-3881
  • Михайло Черненок Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5376-6606
  • Лариса Левицька Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6575-9964

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/182-193

Ключові слова:

нормативно-правовий акт; система збору та обробки інформації щодо оцінювання якості освіти; вищий військовий навчальний заклад; професійний стандарт; компетентність; оцінювання; службова діяльність; випускник.

Анотація

Досліджено питання нормативно-правового забезпечення побудови системи збору та обробки інформації щодо оцінювання якості освіти за підсумками службової діяльності випускників ВВНЗ, гармонізованої із сучасними підходами у державах – членах НАТО.

Біографія автора

Михайло Орда, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Посилання

Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року “ Про Стратегію воєнної безпеки України”.

Указ Президента України від 17 вересня 2021 року №473/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”.

Указ Президента України “Про вдосконалення вищої освіти в Україні” (від 3.07.2020 № 210/2020).

Указ Президента України “Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” (від 30 вересня 2019 р. № 722/2019).

Вайс К. Г. Оцінювання: методи дослідження програм та політики / Керол Г. Вайс ; пер. з англ. Р. Ткачука та М. Корчинської ; наук. ред. пер. О. Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671 с.

Вітер Д. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи / Військова освіта. – 2020 – № 1(41). С. 81-90.

Петренко О. О. Застосування методів "360 градусів" та "assessment-центру" для оцінки фахівців за компетентностями / О. О. Петренко // Проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 216-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_4_29.

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості від 26.06.2019р. № 6. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/77308.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. URL: https://www.britishcouncil.org.ua /sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.

Наказ Міністерства оборони України від 26.06.2017 № 342 Концепція військової кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2020 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini.

Методичні рекомендації з порядку організації і проведення атестування військовослужбовців Збройних Сил України, затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 19.04.2017 № 328 (зі змінами від 12.10.2018 № 226/4907).

Методичні рекомендації щодо підготовки відгуку на випускника вищого військового навчальною закладу Збройних Сил України (військового навчального підрозділу вищого навчального закладу) Толок І.В., Черних Ю.О., Приходько Ю.І., Зельницький А.М., Водолазський В.О., Поліщук Т.В.

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 року № 4 “Про затвердження Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства оборони України” [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/ministry/normativno-pravova-baza/nakazi-ministra-oboroni-ukraini.

Указ Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті