МЕТОДИКА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ КІНЕЗІОЛОГІЧНОГО ТЕЙПУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/283-304

Ключові слова:

готовність; ерготерапія; курсанти; методика; професійна освіта; професійні компетентності; фізична підготовка; фізична терапія.

Анотація

Розглянуто актуальну проблему впровадження в систему професійної освіти (освітній процес) майбутніх офіцерів інституцій сектора безпеки і оборони України (СБОУ) сучасних методик фізичної терапії. Враховуючи результати аналізу науково-методичної, довідкової та спеціальної літератури (моніторингу Інтернет-ресурсів) у обраному напрямі дослідження, членами науково-дослідної групи розроблено та апробовано методику фізичної терапії майбутніх офіцерів Збройних Сил України, Національної гвардії України та Національної поліції України із використанням засобів кінезіологічного тейпування в системі їхньої фізичної підготовки. Нами встановлено, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту у досліджуваних групах, зросли відносно вихідних даних, і ці відмінності переважно є достовірні (ЕГ, p≤0,05). Аналізуючи результати емпіричного дослідження, членами науково-дослідної групи встановлено, що розроблена нами методика фізичної терапії майбутніх офіцерів зазначених вище інституцій СБОУ із використанням засобів кінезіологічного тейпування в системі їхньої фізичної підготовки є достатньо збалансованою та ефективною, про що свідчать показники виконання навчально-бойових (службово-бойових) завдань (заліків та екзаменів з основних навчальних дисциплін, зокрема – фізичної та спеціальної фізичної підготовки) передбачених освітніми програмами підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України, Національної гвардії України та Національної поліції України. Напрями подальших досліджень у обраному напрямі наукової розвідки передбачають удосконалення системи спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів інституцій СБОУ із урахуванням їхньої майбутньої військово-облікової спеціальності.

Біографії авторів

Вадим Шемчук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук

Назарій Вербин, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат педагогічних наук

Оксана Шемчук, Українська військово-медична академія

кандидат психологічних наук

Посилання

Шемчук В. А. Педагогічна модель удосконалення спеціальної фізичної підготовленості майбутніх офіцерів засобами службово-прикладних єдиноборств / В. А. Шемчук, Н. Б. Вербин, О. С. Нестеров, М. М. Василенко, Є. В. Малахов. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 2020. № 71 (Т. 2). – С. 241-248.

Моргунов О. А. Удосконалення нормативної бази навчальної дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» майбутніх офіцерів Національної поліції України та поліцейських різних категорій / О. А. Моргунов, О. В. Хацаюк, І. М. Ковальов, О. А. Соколов, Є. А. Лозовий. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі, 2021. № 75 (Т. 2). – С. 38-45.

Шемчук В. Формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів до дій в умовах радіаційної, хімічної та біологічної небезпеки / В. Шемчук, О. Хацаюк, В. Соколовський, А. Ковтуненко, О. Корнієнко, Ю. Муштатов. – Київ : Військова освіта, 2021. № 1 (43). – С. 360-381.

Khatsaiuk, O., Medvid, M., Maksymchuk, B., Kurok, O., Dziuba, P., Tyurina, V., Chervonyi, P., Yevdokimova, O., Levko, M., Demchenko, I., Maliar, N., Maliar, E., & Maksymchuk, I. (2021). Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13 (2), 457-475. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/431.

Моргунов О. А. Удосконалення прикладних навичок практичної стрільби в системі професійної освіти Національної поліції України / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко, О. В. Хацаюк. – Харків : Честь і закон, 2016. № 1. – С. 49-56.

Малолепший С. Б. Коефіцієнти ефективності застосування заходів фізичного впливу правоохоронцями МВС України / С. Б. Малолепший, М. Г. Калюжний, О. В. Хацаюк. – Харків : Честь і закон, 2017. № 1. – С. 78-85.

Хацаюк О. В. Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки / О. В. Хацаюк, Р. І. Любчич, В. В. Оленченко. – Харків : Новий колегіум, 2019. № 1. – С. 63-68.

Oleniev D. G. Dynamics of the Professional Endurance Indicators in Officers of the Operational Level in a Higher Military Educational Institution During Training / D. G. Oleniev, O. V. Petrachkov, N. B. Verbyn, V. A. Shemchuk, A. M. Tiazhyna. – Canada (Lifescience Global) : Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment, 2021. № 5 (T. 9). – P. 495-503.

Бриндіков Ю. Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.05 / Бриндіков Юрій Леонідович. – Хмельницький, 2018. – 559 с.

Купріненко О. Аналіз сучасного стану та проблем ерготерапії військовослужбовців Збройних Сил України постраждалих в результаті бойових дій / О. Купріненко. – Миколаїв : Український журнал медицини, біології та спорту, 2020. № 4 (26). – С. 36-43.

Ковальов І. М. Фізична терапія поліцейських після лікування коронавірусної хвороби / І. М. Ковальов, К. В. Бутенко. – Харків : Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України, 2021. № 6 – С. 138-142.

Горпинич Г. Ф. Методика фізичної терапії викладачів спеціальної фізичної підготовки закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання після лікування коронавірусної хвороби / Г. Ф. Горпинич, В. А. Шемчук, Г. О. Коник, О. А. Суровов, Д. В. Аксьонов. – Запоріжжя : Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах, 2021. № 75. Т. 1. – С. 104-109.

Kenzo K. Clinical Therapeutic Applications of the Kinesio Taping Method : practical guide / K. Kenzo. – Minneapolis : OPTP, 2013. – 252 p.

Гончар Г. І. Критерії, рівні сформованості готовності фахівців фізичного виховання та спорту до використання методики кінезіологічного тейпування в професійній діяльності / Г. І. Гончар, Т. М. Булгакова, С. А. Лазоренко, С. В. Хоменко, Р. М. Стасюк. – Київ : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2021. № 9 (140). – С. 31-36.

Русин Л. П. Програма формування готовності тренерів з одноборств до застосування засобів фізичної терапії в системі самоосвіти : колект. моногр. / Л. П. Русин. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. – С. 1-33.

Кіндзер Б. М. Методика фізичної терапії самбістів із використанням засобів кінезіологічного тейпування при травмах шиї / Б. М., Кіндзер, Н. Л. Бабич, Р. Р. Сіренко, І. Є. Рибчич, І. М. Ільницький, Н. В. Петренко. – Київ : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), 2021. № 11 (142). – С. 32-52.

Vynohradov, V., Lopatenko, H., Biletska, V., Trachuk, S., Semenenko, V., Kudria, M., Shemchuk, V., & Napadij, A. (2020). Influence of taping on athletes’ psychomotor possibilities in sprint. Journal of Human Sport and Exercise, 0, in press. doi: https://doi.org/10.14198/jhse.2022.172.19

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті