ВІДБІР ТА РЕДАГУВАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ЧИТАННЯ ДЛЯ ТЕСТІВ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ НАТО СТАНАГ 6001

Автор(и)

  • Oльга Шинкаренко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1958-171X
  • Дар’я Проноза Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7286-1366

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/305-314

Ключові слова:

автентичний текст; відбір текстів; тест з читання; іншомовна компетентність; іншомовна підготовка; мовний тест; СТАНАГ 6001.

Анотація

В статті обґрунтовується важливість використання автентичних текстів для розроблення тестів на визначення загального рівня володіння іноземною мовою у системі мовної підготовки ВВНЗ. Для ефективного оцінювання навичок читання, тексти повинні бути ретельно відібрані, відредаговані, та відповідати опису рівнів складності, поданого у мовному стандарті НАТО СТАНАГ 6001. 

Посилання

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

Носонович Е. Критерии содержательной аутентичности текста / Е. Носонович, Р. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – 14 с.

Кричевская К. С. Прагматические материалы, знакомящие учеников с культурой и средой обитания жителей страны изучаемого языка. Иностранные языки в школе. 1996. № 1. с. 13–17.

Титова С. В. Ресурси та служби Інтернету у викладанні іноземних мов / С.В. Титова. - М.: 2003. – 267 с.

Романюк Л.В., Русановська Т.В. Критерії відбору автентичних матеріалів у процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, Одесса. Режим доступу до журн. : http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v27/40.pdf

Коротка Н. В. Роль автентичних матерiалiв в вивченнi дiлової англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». – Острог: Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. – 4 с.

Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента. Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 11. – К., 2013.

Adams T. What Makes Materials Authentic? (ERIC Document Reproduction Service No. ED 391389). – 1995. – 8 p.

Концепція мовної підготовки особового складу Збройних Сил України та плану реалізації Концепції мовної підготовки особового складу ЗСУ: Наказ Міністра оборони України від 01 червня 2009 р. № 267. Київ : МО України, 2009. – 34 с.

Основні засади мовної підготовки особового складу у системі Міністерства оборони України. Наказ Міністерства оборони України від 08.08.2019 № https://nuou.org.ua/assets/documents/osn-zas-mp.pdf

Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь: Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. .– К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с.

Hughes, A. Testing for Language Teachers, second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. – 251 p.

Alderson, Ch.J., Clapham C., Wall D. Language Test Construction and Evaluation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 324 p.

ETS Guidelines for Fair Tests and Communications. Educational Testing Service, 2016. – 68 p.

BILC Language Testing Seminar, 9-20 February, 2015.

BILC Best Practices in STANAG 6001 Testing, March 2019. – 13 p.

Clifford, R. Making Authentic Language Proficiency Tests Based on STANAG 6001 Standards. BILC Seminar in Budapest, October 2016. – 41 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті