ДІАГНОСТИЧНА КАРТА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ З УЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ ДІЙ І ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

Автор(и)

  • Оксана Юденко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8485-7794
  • Олена Омельчук Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6184-1362
  • Сергій Бойченко Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1196-3852
  • Василь Білошицький Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6083-2579

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2021-44/315-327

Ключові слова:

діагностична карта; компетенції; професійні завдання; фахівці; фізкультурно-спортивна реабілітація; учасники бойових дій; травматичні наслідки війни.

Анотація

Охарактеризовано сучасний стан реалізації Указу Президента України № 342/2020 «Про Національну Стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни». На підставі даних роботи зазначено що надання фізкультурно-спортивних послуг учасникам бойових дій та членам їх родин, реалізація комплексних програм з фізкультурно-спортивної реабілітації є актуальним питанням сьогодення в Україні. Мета: визначення діагностичної карти сформованості професійних компетентностей фахівців з фізичної культури і спорту до реалізації програм фізкультурно-спортивної реабілітації з учасниками бойових дій і членам їх родин. Актуальною є якісна фахова підготовка фахівців в Україні, які вирішуватимуть завдання професійної діяльності, пов’язані із подоланням наслідків бойової травми. Визначено діагностичну карту психо-фізичного стану і соціальної адаптації учасників АТО/ООС (мотиваційно-ціннісний, психо-фізичний та соціально-комунікативний структурний компоненти, передбачено здійснення оцінки за такими рівнями як незадовільний, достатній, оптимальний, комфортний), яку можуть ефективно використовувати в процесі вирішення професійних завдань з подолання наслідків бойової травми фахівці з фізкультурно-спортивної реабілітації. Метою її застосування є оцінювання стану учасників цих програм і контролю ефективності наданих фізкультурно-спортивних послуг. Визначено структурні компоненти сформованості професійних компетентностей фахівців з фізичної культури і спорту до реалізації програм з учасниками бойових дій і членам їх родин (когнітивний, здоров’язбережувальний, мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний, організаційно-управлінський і комунікативно-рефлексивний структурні компоненти), надано їх ґрунтовну характеристику.

 

Біографії авторів

Оксана Юденко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; м. Київ

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник

Олена Омельчук, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ

кандидат педагогічних наук

Посилання

Агаєв Н.А., Кокун О.М., Пішко І.О., Лозінська Н.С., Остапчук В.В., Ткаченко В.В. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

Акименко Ю.Ф. Як допомогти родині учасника бойових дій : [методичний посібник для соціальних працівників і психологів] / Ю.Ф. Акименко, Т.І. Сила. Чернігів : Десна Поліграф, 2017. 144 с.

Актуальні питання фізкультурно-спортивної реабілітації учасників військових локальних конфліктів в Україні (2020) / О.В. Юденко, Н.М. Крушинська, Ю.М. Юденко. Science – the Future of The World. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Portal Publishing. Prague, Czech Republic. Рр. 170-176. URL: http://el-conf.com.ua/.

Андрющенко Т.К Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2012. № 7. С. 123-127.

Бриндіков Ю.Л. Теорія та практика реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій в системі соціальних служб : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.05 / Бриндіков Юрій Леонідович. Тернопіль, 2019. 559 с.

Ващенко О.М. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра : навч.-метод. посіб. / О.М. Ващенко, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова та ін. Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012.192 с.

Гаркуша С.В. Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій: теоретико-методичний аспект : [монографія] / С.В. Гаркуша. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. 392.

Готовність студентів-бакалаврату до участі у фізкультурно-спортивній реабілітації з використанням засобів футболу (2020) / Д.С. Бабенко, О.В. Юденко, С.В. Бойченко. Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і спорту : Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. Київ: НУФВСУ. : https://uni-sport.edu.ua

Готовність фахівців спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» до використання засобів регбі в системі фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій в Україні (2020) / О. Юденко, А. Мартиросян, О. Петрачков, А. Білоус. Військова освіта. Том 42. №2. С. 363-377. : http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/216021

Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (документ 3808-XII, чинний, поточна редакція – редакція від 01.01.2021, підстава – 645-IX, 910-IX). : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text

Інноваційні засоби фізичної терапії та фізкультурно-спортивної реабілітації військових із дисфункціями в колінному суглобі внаслідок бойової травми (2020) / О.О. Курбасов, О.В. Юденко, Н.М. Крушинська. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden. Рр. 166-173. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-science-problems-and-innovations-15-17-noyabrya-2020-goda-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

Компетенція // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / О.В. Петришин (відп. ред.) та ін. 2017. Т. 3 : Загальна теорія права. С. 240. ISBN 978-966-937-233-8.

Корекція стресостійкості засобами спортивних ігор у військовослужбовців із наслідками бойової травми (2021) / О.В. Юденко, В.В. Білошицький, С.В. Бойченко, Г.О. Галашевський Військова освіта. Т.1. № 43. С. 381-392. DOI: 10.33099/2617-1775/2021-01/381-392; http://znp-vo.nuou.org.ua/issue/view/14261

Кучеренко С.М. Організаційні особливості соціально-психологічної адаптації військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, до умов мирного життя. С.М. Кучеренко, Н.М. Хоменко. Проблеми екстремальної та кризової психології. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 21. С. 66–74.

Орловська О.А. Психологічні чинники сімейної адаптації учасників бойових дій. Актуальні проблеми психології. Т.І. Вип. 54. С. 100-105. : http://appsychology.org.ua/data/jrn/v1/i54/17.pdf

Показники задоволеністю якістю життя у ветеранів АТО/ООС, з наслідками бойової травми, які займаються спортивними іграми (2020) / О.В. Юденко, С.О. Шапіро, Ю.М. Юденко European scientific discussions. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Potere della ragione Editore. Rome, Italy. С. 456-466.

Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М.І. Мушкевич, Р.П. Федоренко, А.П. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 260 с.

Сучасні аспекти розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації учасників військових локальних конфліктів з наслідками бойової травми (2020) / О.В. Юденко, С.М. Жембровський. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19 листопада 2020 р.). Київ : НУОУ. С. 312.

Титаренко Т.М. Технології відновлення психологічного здоров’я особистості в умовах війни: комплексний підхід. (2019). Наукові студії із соціальної та політичної психології: https://www.academia.edu/40462954

Указ Президента України №342/2020 «Питання розвитку національної системи фізкультурно-­спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни» : https://www.president.gov.ua/documents/3422020-34757

Чапляк А. П. Основні напрямки реабілітації учасників бойових дій / А. П. Чапляк, О. П. Романів, Б. А. Надь. Україна. Здоров’я нації. 2018. №3/1 (51).

С. 59–61.

Marin R. Physical medicine and rehabilitation in the military: Operation Iraqi Freedom. Mil. Med. 2006, Mar.; 171(3): 185-188.

Postmilitary Adjustment to Civilian Life: Potential Risks and Protective Factors. / Mary Beth MacLean, Linda Van Til, James M. Thompson, Jill Sweet, Alain Poirier, Kerry Sudom, David J. Pedlar. Physical Therapy. Vol. 94. № 8. August 2014. Рр. 1186-1195. : https://watermark.silverchair.com/ptj1186.pdf

Rehabilitation programs for musculoskeletal injuries in military personnel. / Kathleen E Yancosek 1, Tanja Roy, Mary Erickson 2012 Mar;24(2):232-6. (DOI: 10.1097/BOR.0b013e3283503406) : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22249351/

Rehabilitation through adapted sports: The French military way. / S. Truffaut, M. Thomas-Pohl, L. Borrini, D. Rogez, J. Facione, E. Lapeyre. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. Vol. 61, Supplement, July 2018, Page 176. (https://doi.org/10.1016/j.rehab.2018.05.164). : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065718302380?via%3Dihub

Williams, С.М. Family Therapy of Vietnam Veterans. The Trauma of War // С.М. Williams, T. Williams // ed. S.Sonnenberg, A. Blank, J. Tallbot. In the trauma of far: stress and recovery in the Viet Nam veterans. Washington : American Psychiatric Press, 1985. P. 193–209.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-04

Номер

Розділ

Статті