ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОСОБОВОГО СКЛАДУ З ОХОРОНИ АРСЕНАЛІВ, БАЗ ТА СКЛАДІВ РАКЕТ І БОЄПРИПАСІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-45/23-39

Ключові слова:

мовна підготовка; збройні сили; іноземна мова; мовленнєва компетенція.

Анотація

Системи безпеки та підрозділи охорони потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил України (особливо зберігання бойового запасу) повинні бути спроможні ефективно своєчасно виявляти та протидіяти диверсійно-розвідувальним групам, розвідувальним та ударним БпЛА, ракетним ударам, стихійним лихам тощо, терористам, диверсантам, кримінальним елементам та ін., а вогневе та технічне обладнання військових об’єктів повинно забезпечити їх надійній захист, охорону та оборону.

У статі наведено аналіз існуючої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу з охорони арсеналів, баз та складів ракет і боєприпасів Збройних Сил України. Досліджено Державні стандарти професійно-технічної освіти щодо підготовки робітників за професією 5169 “Охоронник”; чинники, які впливають на стан охорони та забезпечення живучості арсеналів, баз та складів ракет і боєприпасів; надано рекомендації щодо основних напрямків, особливостей та подальшого розвитку системи підготовки особового складу з охорони арсеналів, баз та складів ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

Біографії авторів

Борис Ворович

кандидат військових наук, доцент

Петро Рогов

кандидат технических наук

Микола Бутенко

старший науковий співробітник

 

Олександр Мєзєнцев

голова правління

 

Посилання

Стратегія національної безпеки України. Затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020.

Стратегія воєнної безпеки України. Затверджена Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0022525–21.

Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О.О. Резнікова, В.Ю. Цюкало, В.О. Паливода, С.В. Дрьомов, С.В. Сьомін. – К. : НІСД, 2015. – 58 с.

Основи воєнної безпеки держави: підруч. / Ю.В. Пунда, В.П. Грищенко, П.М. Грицай та ін. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 204 с.

Закон України “Про охоронну діяльність”. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 2, ст. 8).

Державний стандарт професійно-технічної освіти ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014, професія: Охоронник (кваліфікація: охоронник 1, 2, 3, 4-го розрядів).

Рогов П.Д., Мєзєнцев О.Г., Онопрієнко О.А. Концептуальне проєктування і платформовий підхід – основа сучасної технічної тактики та військового способу забезпечення безпеки особливо важливих і потенційно небезпечних об’єктів. – Бизнес и безопасность, № 2 / 2021. – с. 48 – 55.

Eder W.E., Hosnedl St. Design Engineering. A Manual for Enhanced Creativity. CRC Press. London, New York, 2008. 588 p.

Эдванс Э. Предметно ориентированное проектирование (DDD): структуризация сложных программных систем. Пер. с англ., М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2011. 448 с.

Система підготовки кадрів для сил безпеки України: проблеми та перспективи розвитку: аналітична доп. / С.В. Сьомін, О.О. Резнікова; за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К.: НІСД, 2016. – 50 с.

Настанова з підготовки персоналу у Збройних Силах України, затверджена Начальником Генерального штабу ЗС України 25.09.2020 року.

Система кадрового менеджменту в Збройних Силах України: особливості розвитку. Монографія / За редакцією А.П. Медвідя, І.М. Половінкіна – К.: Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, 2009. – 108 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Номер

Розділ

ЗАГАЛЬНИЙ